Rozwiązania Visa dla sektora publicznego

Wspieranie rządów na całym świecie w przekształcaniu ich pracy i wpływu poprzez cyfrowe rozwiązania płatnicze.

Wypłaty i płatności

Szybka i bezpieczna dystrybucja środków ochrony socjalnej i zachęt fiskalnych tym, którzy najbardziej ich potrzebują.

 

Efektywność finansów publicznych

Usprawnij procesy związane z wydatkami publicznymi i zamówieniami dzięki rozwiązaniom w zakresie zakupów, księgowości i zgodności.

 

Płatności za daniny publiczne

Zapewnienie obywatelom i firmom wygodniejszych i bezpieczniejszych sposobów płacenia za podatki, usługi publiczne i transport.

 

Wkład w politykę i pomiar

Uzyskaj wgląd w dane dotyczące wydatków kartowych, aby wspierać informowanie  i kształtowanie strategii i procesów decyzyjnych w sektorze publicznym.

 


Nasz wpływ na całym świecie

Wypłaty w Gwatemali

Pomaganie w dostarczaniu pomocy finansowej 2,7 milionom potrzebujących rodzin w Gwatemali za pomocą wirtualnych kont bankowych.

Przeczytaj studium przypadku Gwatemali

Płatności za daniny publiczne na Ukrainie 

Pomoc ukraińskiemu Ministerstwu Transformacji Cyfrowej w umożliwieniu płatności cyfrowych na rzecz rządu.

Przeczytaj studium przypadku Ukrainy

Wgląd w dane z Charlotte

Maksymalizacja globalnej atrakcyjności turystycznej i potencjału gospodarczego Charlotte w Karolinie Północnej przy wykorzystaniu danych.

Przeczytaj studium przypadku Charlotte

Zwiększanie przychodów z turystyki w Lake Tahoe

Kierowanie strategiami turystycznymi i marketingowymi dla Lake Tahoe Visitors Authority z wykorzystaniem danych o wydatkach.

Przeczytaj studium przypadku Lake Tahoe

Pomoc w rozwoju turystyki na australijskim Złotym Wybrzeżu

Wykorzystanie danych dotyczących płatności do rozwoju turystyki w regionie Gold Coast w Australii.

Przeczytaj studium przypadku Gold Coast

Pomoc w łagodzeniu trudności gospodarczych w Hiszpanii

Pomoc w dystrybucji świadczeń za pomocą kart przedpłaconych do 200 000 odbiorców w 120 gminach w Hiszpanii w związku z ograniczeniami związanymi z COVID-19.

Przeczytaj studium przypadku Hiszpanii

Partnerstwo na rzecz wzmocnienia turystyki w Singapurze

Wspieranie odbudowy turystyki i lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw w Singapurze po pandemii COVID-19.

Przeczytaj studium przypadku Singapuru

Wypłaty

Rządy budują przyszłość wypłat publicznych za pomocą płatności cyfrowych, aby tworzyć bardziej skuteczne, elastyczne i integracyjne programy przy niższych kosztach.

Efektywność finansów publicznych

Rządy usprawniają i automatyzują zamówienia publiczne i wydatki za pomocą płatności cyfrowych, aby zwiększyć przejrzystość, obniżyć koszty i rozszerzyć zakres.

Płatności za daniny publiczne

Rządy kształtują doświadczenia obywateli związane z dokonywaniem płatności na rzecz państwa, wykorzystując płatności cyfrowe i projektowanie zorientowane na obywatela w celu zwiększenia przychodów.

Wkład w politykę i pomiary

Rządy wykorzystują informacje na temat  wydatków na podstawie danych dotyczących płatności cyfrowych, aby skuteczniej informować o strategii politycznej, monitorować trendy oraz optymalizować programy i wydatki.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Dowiedz się, jak możesz współpracować z Visa.