Pomoc w rozwoju turystyki na australijskim Złotym Wybrzeżu

Jako jedno z najpopularniejszych miejsc turystycznych w Australii, miasto Gold Coast chciało wykorzystać dane dotyczące płatności, aby wspierać bardziej świadome decyzje dotyczące rozwoju gospodarczego oraz inwestycji w turystykę i wydarzenia. Ponieważ rok 2020 był bardzo trudny dla turystyki, miasto starało się również lepiej zrozumieć, w jaki sposób główne miejsca odwiedzane przez turystów zareagowały na zakłócenia spowodowane blokadami COVID-19 i ograniczeniami w podróżowaniu.

Działanie

  • Visa nawiązała współpracę z radą rządową w celu opracowania dedykowanego pulpitu nawigacyjnego dla turystyki w oparciu o dane transakcyjne VisaNet.
  • Spostrzeżenia dostarczone przez Visa pomogły zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wydają pieniądze, skąd pochodzą i jak trendy zmieniały się w czasie

Status

Dane dotyczące płatności pomogły miastu Gold Coast opracować opartą na dowodach metodologię analizy wydarzeń i ich wpływu na lokalną gospodarkę. Dane pomogły również uzyskać lepszy wgląd na wpływ pandemii na trendy odwiedzających, aby zapewnić informacje na potrzeby strategii turystycznej.

i kształtowania polityki w tym zakresie