Uproszczenie interakcji z rządem na Ukrainie

Aby odejść od powolnych, biurokratycznych procedur i procesów opartych na dokumentach papierowych, w 2020 r. ukraiński rząd uruchomił Diia - portal internetowy i aplikację mobilną dla osób fizycznych w celu uzyskania dostępu do dokumentów cyfrowych i usług rządowych oraz dokonywania płatności na rzecz rządu.

Działanie

  • Ukraińskie Ministerstwo Transformacji Cyfrowej nawiązało współpracę z rozwiązaniem Visa zwanym Cybersource, aby umożliwić cyfrową akceptację płatności od osób fizycznych i firm (np. grzywny, podatki, opłaty za usługi rządowe).
  • Płatności kartą powyżej określonego progu były przetwarzane przez Cybersource poprzez bezpośrednie połączenie z VisaNet.

Status

Dzięki usprawnionemu procesowi płatności i wielu innym udogodnieniom platforma szybko zyskała popularność, osiągając ponad 13 milionów użytkowników na początku 2022 roku.¹

¹Interfax-Ukraina. Styczeń 2022.