Zwiększenie globalnej atrakcyjności turystycznej Charlotte

Z prawie 30 milionami odwiedzających rocznie,1 Charlotte w Karolinie Północnej było już jednym z głównych celów podróży w USA. Jednak jako organizacja oparta na danych, Charlotte Regional Visitors Authority (CRVA) starała się zabezpieczyć więcej zasobów do pomiaru międzynarodowych trendów odwiedzających, pracując nad zwiększeniem atrakcyjności miasta jako globalnego celu turystycznego.

Działanie

  • CRVA nawiązała współpracę z Visa Destination Insights, aby uzyskać dostęp do odpowiednich informacji o wydatkach, które pomogą jej lepiej zrozumieć zachowania odwiedzających i nawyki związane z wydatkami, informować o podejmowaniu decyzji i zwiększać marketingowy zwrot z inwestycji.
  • Partnerstwo pomogło instytucji CRVA zmienić podejście z poleganiu na niepotwierdzonych informacjach na wykorzystywanie aktualnych, bardziej szczegółowych danych, które pomogły jej odkryć sezonowe trendy podróżowania i wyjątkowe możliwości ich rozwoju.
  • Prawie jedna trzecia wszystkich międzynarodowych podróży w Charlotte pochodzi z Kanady. Dzięki analizie danych Visa dotyczących wydatków kanadyjskich turystów w Charlotte, CRVA stworzyła dostosowane kampanie promocyjne oparte na ich preferencjach i zainteresowaniach.

Status

W latach 2015-2019 liczba kanadyjskich turystów odwiedzających Charlotte wzrosła o 4,1% w ujęciu rocznym.²