Kiedy jednostki i małe przedsiębiorstwa odnoszą sukces, społeczności prosperują

Pracujemy z różnymi instytucjami, by zapewnić nieubankowionym społecznościom dostęp do innowacyjnych rozwiązań finansowych. A podczas pandemii wspieramy małe przedsiębiorstwa i walczące z nią NGO-sy.
British Red Cross logo and a Bankable Visa card.