• Inicjatywy Visa dotyczące wpływu społecznego

    Visa jest zaangażowana w promowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego, który pozwala wszystkim i wszędzie dobrze prosperować.

Chcemy, aby wszyscy wszędzie dobrze prosperowali

Wpływ społeczny jest częścią zaangażowania firmy Visa w promowanie sprawiedliwego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego wszędzie i dla wszystkich. Naszym priorytetem jest prowadzenie inicjatyw, które wykorzystują skalę naszej sieci, nasze produkty, nasze zasoby finansowe oraz zbiorową wiedzę i zaangażowanie naszych pracowników, aby dotrzeć do osób niedocenianych, zapewniając im dostęp do zasobów, które mogą pomóc w poprawie ich warunków ekonomicznych, biznesów i społeczności.

Małe przedsiębiorstwo

50 M

Zobowiązaliśmy się do ucyfrowienia 50 milionów małych firm i mikroprzedsiębiorstw na całym świecie do 2023 roku w ramach naszych działań zmierzających do zwiększenia równości cyfrowej.

Kapitał i integracja

500 M

Zrealizowaliśmy też cel, w ramach którego 500 milionów osób nieposiadających konta w banku lub w inny sposób ograniczonych w tej sferze ma teraz dostęp do cyfrowych kont płatniczych – dokonaliśmy tego w 2020 roku i nadal śrubujemy ten wynik.

Społeczność

85 %

85% naszych pracowników wzięło udział w programach Visa , wspierając swoje lokalne społeczności w 2021 roku.


Główne programy i partnerstwa


Pracownicy robiący różnicę

Visa zachęca pracowników do wpływania na rzeczywistość w sposób, który ich inspiruje, czy to poprzez wolontariat, dawanie czy motywowanie potrzebujących ludzi i społeczności, oraz wspiera ich w tym.

Visa Foundation