• Visa Secure z EMV® 3-D Secure

    Autentykacja nowej generacji, umożliwiająca bezpieczny globalny handel elektroniczny w czasie rzeczywistym.
Visa Secure logo.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się bezpośrednio z wydawcą karty Visa