Visa Secure z EMV® 3-D Secure

Autentykacja nowej generacji, umożliwiająca bezpieczny globalny handel elektroniczny w czasie rzeczywistym.

Visa Secure z EMV 3-D Secure

Visa była pionierem oryginalnego protokołu 3-D Secure ponad 15 lat temu, aby chronić transakcje eCommerce, zapewniając dodatkowy poziom weryfikacji tożsamości przed autoryzacją. 3-D Secure (3DS) umożliwia wymianę danych pomiędzy akceptantem, wydawcą karty oraz w razie potrzeby konsumentem w celu potwierdzenia, że transakcja jest inicjowana przez prawowitego właściciela konta.

Korzyści


Zasoby

Visa Secure logo.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się bezpośrednio z wydawcą karty Visa