Inkluzja finansowa

Globalna sieć Visa to potężna platforma umożliwiająca napędzanie inkluzji finansowej. Wprowadzając ludzi do formalnego systemu finansowego, podnosimy standard życia, zwiększamy możliwości i wzmacniamy lokalne gospodarki.

Przegląd


Napędzamy inkluzję finansową

Nasze produkty poprawiają jakość życia i finanse ludzi z całego świata.
Four Chinese people standing outside looking at smart phone.
Woman at window counter of neighborhood store in Brazil.

Partnerstwo dla inkluzji

Visa wraz z partnerami odnoszą wspólne sukcesy. Współpracujemy z prywatnymi przedsiębiorstwami, rządami i organizacjami non-profit, by dotrzeć do społeczności nieobjętych usługami finansowymi na całym świecie i znaleźć takie rozwiązania, które pozwolą zapewnić postęp inkluzji finansowej.