Informacja o polityce prywatności Visa Solution

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 23 maja 2019 r.

Ochrona prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych jest bardzo istotną kwestią dla spółki Visa.

Niniejsza Informacja o polityce prywatności zawiera informacje na temat tego, w jaki sposób spółka Visa U.S.A. Inc. oraz jej podmioty stowarzyszone¹ gromadzą, chronią i udostępniają dane osobowe użytkowników korzystających z „Visa Solution”. Termin Visa Solution oznacza: funkcje, funkcjonalności i usługi Visa Checkout dostępne teraz oraz dodane w przyszłości, pod marką Visa Checkout lub posiadające inną nazwę, dostępne poprzez witrynę internetową Visa Solution lub poprzez stronę mobilną, działającą jako domena lub poddomena („Witryna internetowa”) lub poprzez aplikację bądź funkcję oferowaną przez bank wydawcy karty lub instytucję płatniczą, sprzedawcę bądź inną stronę trzecią (łącznie zwane „Usługami”). Prosimy użytkowników będących rezydentami Argentyny, Brazylii, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Wielkiej Brytanii o zapoznanie się z Dodatkowymi regionalnymi lub krajowymi informacjami o polityce prywatności.
Wsparcie Visa