Zabezpieczenie PIN

Visa upraszcza sprawdzanie zgodności zabezpieczenia PIN we wszystkich regionach.

Wiadomości dotyczące zabezpieczeń PIN

Woman paying at gas pump.
Hand at ATM keyboard.
Presenting a contactless Visa debit card at checkout.