Ważne informacje: Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), Wielka Brytania i Szwajcaria