Global Matters

Czego potrzebują zakładający biznes i gdzie mogą szukać wsparcia?

Małe i średnie firmy, a także osoby, które dopiero uruchamiają swoje biznesy, mogą liczyć na wsparcie sektora finansowego, odpowiadającego na ich potrzeby.

Grafika ilustracyjna - rodzina w pokoju

Ruszyła promocja ING Banku Śląskiego, w której bank wspólnie z Visa zachęca prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą do wyboru kart firmowych i korzystania z nich. To okazja, by porozmawiać szerzej o roli instytucji finansowych we wspieraniu polskich przedsiębiorstw i wyzwaniach, jakie przed nimi stoją.

Blog Visa: Historia ING Banku Śląskiego sięga okresu polskiej transformacji gospodarczej, można więc powiedzieć, że bank wzrastał razem ze swoimi klientami biznesowymi. Jacy są polscy przedsiębiorcy i jak zmienili się w ciągu tych kilkudziesięciu lat?

Izabela Całusińska, dyrektorka Tribe Cash Management w ING Banku Śląskim: Polscy przedsiębiorcy, mimo niesprzyjających okoliczności gospodarczych wykazują się dużą kreatywnością i rozwijają swoje firmy. Obserwujemy, że potrafią wykorzystać je jako impuls do szukania nowych pomysłów i wprowadzania zmian.  Są otwarci na technologię, digitalizację procesów, dbałość o zrównoważony rozwój i przenoszenie przyzwyczajeń z relacji indywidualnej. Oczekują od banków wsparcia, dzięki któremu mogą zapewnić swojemu biznesowi stabilność i rozwój. Sprawy bankowe powinny absorbować przedsiębiorców w mniejszym stopniu, aby ich uwaga była skupiona właśnie na działaniu.

Adrian Kurowski, dyrektor generalny Visa w Polsce: Mnie osobiście bardzo ciekawi także to, kim będą przedsiębiorcy w przyszłości. Niedawno zaprezentowaliśmy pierwsze wnioski z badań, które spoglądają na polskich przedsiębiorców przez pryzmat przedsiębiorczości kobiet. W kwietniu Kinga Blaut, CFO naszego regionu, Europy Środkowo-Wschodniej w Visa, postawiła na łamach naszego bloga tezę, że czeka nas kolejna fala kobiecej przedsiębiorczości. Cytowała dane, które pokazują, że ponad połowa Polek w wieku 14-17 lat zainteresowana jest zdobywaniem wiedzy o zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności. Potwierdzają to zarówno moje rozmowy z przedsiębiorczyniami, jak i inne wnioski płynące z badania, i są dobrym prognostykiem na rozwój polskiego biznesu. Wystarczy wspomnieć, że 28% Polek w wieku 18-25 lat i 31% z pokolenia, które zwykło się nazywać Milennialsami jest otwartych na pomysł założenia własnego biznesu[1].

Blog Visa: Rozumiemy, że zakładanie firmy i jej prowadzenie to kolejne duże kroki. Jakie wyzwania stoją przed kobietami i jak można je pokonać?

A.K.: Wiele wyzwań stojących przed przedsiębiorczyniami ma charakter uniwersalny. Jednym z ważnych czynników wpływających na możliwość założenia własnej firmy jest różnica w dostępie do kapitału.  Znajduje to również odzwierciedlenie w potrzebach sygnalizowanych przez Polki, ponieważ 38% Polek byłoby zmotywowanych do rozpoczęcia działalności gospodarczej poprzez zastrzyk pieniędzy. Jako istotne wsparcie postrzegały też rozwiązania do zarządzania firmą, na przykład narzędzia księgowe.[2]

Blog Visa: Czyli potrzebują pieniędzy, narzędzi oraz wsparcia. Jak na te potrzeby odpowiada najnowszy projekt ING Banku Śląskiego i Visa?

I.C.: Promocja „Zyskaj z kartą Visa” skierowana jest do nowych klientów - zarówno startujących, jak i prowadzących już działalność przedsiębiorców – którzy założą w ING swój pierwszy rachunek firmowy i zamówią do niego kartę debetową Visa. W okresie promocji klienci otrzymają 5% zwrotu za płatności wykonane tą kartą w terminalach i w internecie. Dzięki tej ofercie nawet 600 zł może wrócić do firmy (maksymalnie 200 zł miesięcznie przez 3 kolejne miesiące następujące po miesiącu zgłoszenia do promocji). Promocja trwa do końca marca 2024 roku, przy czym można do niej przystąpić tylko do 31 grudnia 2023 roku.

A.K.: Warto również dodać, że sama karta firmowa daje przedsiębiorcom chociażby stały dostęp do środków i kontrolę nad ich przepływem, bezpieczne zakupy on-line oraz możliwość podpięcia karty do usług subskrypcyjnych czy rachunków. Przykładem niech będzie podpięcie karty firmowej do profilu w mediach społecznościowych i opłacanie za ich pomocą reklam. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą docenić także oddzielenie wydatków firmy do prywatnych.
I.C.: ING nieustannie ułatwia start młodym przedsiębiorcom i wspiera ich rozwiązaniami, dzięki którym mogą rozwijać się bez zbędnych kosztów na starcie. Klienci firmowi mogą w ING: założyć firmę z księgowym za 0 zł, skorzystać z bezpłatnego konta przez 2 lata (a później pod warunkiem aktywności), z leasingu na samochód już od pierwszego dnia prowadzenia firmy czy też terminala za 0 zł przez 14 miesięcy (w modelu „płacisz, gdy używasz”).

A.K.: Dodałbym od siebie, że są także rozwiązania, które rysują się na horyzoncie. Spójrzmy chociażby na płatności międzynarodowe, które od dawna są frustrujące zarówno dla małych, jak i dużych firm. Mogą zabrać nawet kilka dni, obserwacja ich przebiegu jest utrudniona, sposób przewalutowania jest niejasny, a dodatkowe opłaty mogą pojawić się niespodziewanie. Visa uczestniczyła w stworzeniu nowych rozwiązań, które mogą być odpowiedzią na takie wyzwania, a teraz wspólnie z partnerami wdraża je i rozwija. Przykładem może być Visa Direct. Pomagają one łączyć ze sobą banki, które mogą następnie umożliwić firmom – swoim klientom –bezpiecznie i przewidywalne, jeżeli chodzi o ostateczną kwotę, którą otrzyma kontrahent, przesyłanie środków. Biorąc pod uwagę, że według danych PARP ponad 97 tys. polskich firm sprzedaje swoje produkty za granicę, a ponad 187 tys. importuje – te i inne zbliżone rozwiązania stworzone przez Visa mogą znaleźć zastosowanie[3].

Blog Visa: Jak projekt, który stanowił punkt wyjścia tej rozmowy, oraz inne działania, które podejmujecie, oddziałują na otoczenie?

I.C.: Niezmiennie zależy nam na wspieraniu naszych klientów – często jeszcze zanim zostaną naszymi klientami. Wspieramy przedsiębiorczość od samego początku i inspirujemy młodych do rozwijania swoich pasji i przekształcania ich w biznes. Nasze kampanie reklamowe pokazują klientów, którzy stawiali pierwsze kroki w biznesie wspólnie z nami. Wspieramy również stronę internetową firmove.pl, która powstała z myślą o wprowadzeniu każdego do świata biznesu – podpowiada, jak rozpocząć swój biznes, jak rozwijać go w sieci, na jakie ryzyka zwrócić uwagę i w jaki sposób uzyskać finansowanie dalszego rozwoju.

 

Izabela Całusińska, dyrektorka Tribe Cash Management w ING Banku Śląskim

 

Bardzo ważnym dla nas aspektem jest również zrównoważony rozwój i edukowanie naszych klientów w zakresie ESG. Wystartowała już czwarta edycja Programu Grantowego ING, w ramach którego przyznajemy środki na rozwój pomysłów, produktów i usług, które pomagają start-upom i młodym naukowcom realizować Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.    

A.K.: W Visa jesteśmy dumni z tego, że od dziesiątek lat dajemy polskim firmom dostęp do jednej z najbardziej innowacyjnych, wygodnych i bezpiecznych płatności oraz narzędzia, by mogły one dotrzeć do potencjalnych klientów w wielu zakątkach świata. Jednak równie ważne dla nas jest to, by wspólnie z partnerami dać małym i średnim biznesom rozwiązania, które pozwolą usprawnić międzynarodowe przesyłanie środków. Także z partnerami Visa wspiera przedsiębiorczynie i przedsiębiorców, dając im dostęp do wiedzy i finansowania. W wielu krajach świata, w tym w Polsce, uruchomiliśmy program grantowy Visa She’s Next. Wspieramy też Fundację Polska Bezgotówkowa, która nie tylko umożliwia przedsiębiorcom korzystanie z terminala płatniczego przez 12 miesięcy za darmo, lecz także wspiera ich poprzez platformę edukacyjną.

Dziękuję za rozmowę. Mikro, małe i średnie firmy pełnią w gospodarce naszego kontynentu istotną rolę, odpowiadając za nieco ponad połowę generowanej wartości dodanej (czyli przyrostu wartości dóbr powstałego w wyniku produkcji) i 64,4% zatrudnienia w Europie[4]. Są również ważne z perspektywy wielu branż, dla których mogą być klientami, podwykonawcami i kontrahentami. W Visa wierzymy w to, że wspierając MŚP, możemy rozwijać polską gospodarkę.

Opisy przypadków, porównania, statystyki analizy oraz rekomendacje odnoszą się do stanu obecnego. Ich publikacja ma cel informacyjny i nie należy się na nich opierać w zakresie doradztwa operacyjnego, marketingowego, prawnego, technicznego, podatkowego, finansowego lub jakiekolwiek innego. Visa Inc. nie gwarantuje kompletności ani dokładności informacji zawartych w tym dokumencie. Nie przyjmuje także żadnej odpowiedzialności, która może wynikać z polegania na takich informacjach. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady inwestycyjnej ani prawnej, a czytelników zachęca się do zasięgnięcia porady kompetentnego specjalisty, jeżeli jest wymagana.

 

 

 

[1] Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Visa przez Minds&Roses, na grupie 1731 Polek, w wieku 15-75 lat metodą wywiadów internetowych i telefonicznych w styczniu i lutym 2023.

[2] Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Visa przez Minds&Roses, na grupie 1731 Polek, w wieku 15-75 lat metodą wywiadów internetowych i telefonicznych w styczniu i lutym 2023.

[3] Raport o stanie sektora Małych i Średnich przedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, strona 34 i 35.

[4] Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP, Wspólne Centrum Badawcze, Di Bella, L., Katsinis, A., Lagüera-González, J., Annual report on European SMEs 2022/2023 : SME performance review 2022/2023, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2023, https://data.europa.eu/doi/10.2826/69827

Tag: Financial Literacy Tag: Social Impact