Innovation

Dane niosą rozwiązania, przynoszące korzyści konsumentom i gospodarkom

Odpowiedzialnie przetwarzane dane umożliwiają tworzenie bardziej bezpiecznych i przystępnych rozwiązań przynoszących korzyści całej światowej gospodarce.

By Katarzyna Pawłowicz, Dyrektorka Go-To-Market na Polskę w dziale ds. rozwoju produktów, Visa

Powinniśmy dążyć do tego, aby konsumenci mieli kontrolę nad swoimi danymi, dzieląc się nimi jedynie wówczas, gdy dostrzegą w tym korzyść. Aby jednak tak się stało, muszą mieć pewność, że ich dane będą przetwarzane w sposób odpowiedzialny. To właśnie dane w połączeniu z wnioskami i rozwiązaniami wypracowanymi w różnych miejscach na świecie pozwalają chronić konsumentów w poszczególnych krajach. Visa wierzy, że fundamentem, europejskich gospodarek jest zdolność dopasowywania się do zmieniających się okoliczności i przezwyciężania trudności.  To wtedy zarówno ludzie, jak i firmy, mogą się najlepiej rozwijać. Visa chroni ludzi przed oszustwami, wykorzystując swoje globalne zasoby i obsługę zapewnianą przez osoby pracujące w różnych strefach czasowych - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Mówiąc najprościej, sieć Visa działa bez zakłóceń, zapewniając ochronę niezliczoną ilość razy każdego dnia.

Życie konsumentów może być jeszcze prostsze

Świat nie może się dziś obejść bez globalnych interoperacyjnych sieci – wykorzystują one dane, aby zapewnić bezproblemowy przebieg transakcji, bez względu na to, czy lecimy z Lizbony do Buenos Aires, korzystamy z karty kredytowej w Australii, czy dzwonimy do kogoś w San Francisco. Visa wierzy w globalny przepływ danych, ponieważ jest to najlepszy sposób na zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz wykorzystanie ich potencjału przy przetwarzaniu transakcji. Dane można analizować pojedynczo, jednak dopiero łącząc je z innymi danymi i zaprzęgając do tego sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, odkrywa się ich pełen potencjał. Jednak nie dzieje się to samo z siebie. Wymaga godzin pracy specjalistów z różnych dziedzin. Zdajemy sobie z tego sprawę. Właśnie dlatego Visa to nie tylko jeden ze światowych liderów płatności cyfrowych, ale też miejsce łączące światowej klasy ekspertów z obszaru sztucznej inteligencji, technologii cyfrowych, kryptowalut, ekonomii, usług finansowych i trendów konsumenckich. Nieustannie stawiają sobie nowe wyzwania i uczą się od siebie, poszukując najlepszych technologii przyszłości, zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym.

Wiedząc, że moment zapłaty jest jednym z kluczowych elementów ścieżki zakupowej, który ma wpływ na konwersję w sklepach internetowych, Studio Innowacji Visa w Warszawie postanowiło przeprowadzić badanie e-Commerce Payment Experience Study. Eksperci przyjrzeli się temu, co może pójść nie tak na tym ostatnim etapie zakupów i zebrali cenne spostrzeżenia, które mogą pomóc sprzedawcom poprawić doświadczenie zakupowe w ich sklepach internetowych. W ramach tego projektu przeprowadzony został audyt oraz badanie jakościowe, poparte następnie ankietowym badaniem ilościowym. Pozwoliło to na dokonanie krytycznej analizy tych elementów ścieżki zakupowej, które są kluczowe dla konwersii sklepów internetowych[1]. Z przeprowadzonego badania wynika, że 47% respondentów za kluczowe elementy dobrego doświadczenia zakupowego  uważa dostępność preferowanej przez nich metody płatności, z kolei dla 50% ważna była dostępność preferowanego sposobu dostawy[2]. W przygotowanym raporcie Studio Innowacji Visa przedstawiło, w jaki sposób najlepiej pokazać dostępne opcje już na wczesnym etapie procesu zakupowego. Z przewodnika stworzonego w oparciu o przeprowadzone badanie oraz wypływające z niego wnioski, sprzedawcy mogą w łatwy sposób dowiedzieć się, nie tylko dlaczego Polacy porzucają koszyk zakupowy, ale także, jakie są ich oczekiwania w zależności od wieku, a także w jaki sposób najbardziej lubią robić zakupy. Te sugestie mogą poprawić doświadczenia konsumentów, a także pozytywnie wpłynąć na wyniki danego sklepu. W ten sposób eksperci ze Studia Innowacji Visa w Warszawie realnie wspierają małe i średnie przedsiębiorstwa i stwarzają im możliwości rozwoju. Jesteśmy przekonani, że zebrane przez nich rekomendacje odegrają znaczącą rolę w upowszechnianiu rozwiązań cyfrowych oraz wpłyną na budowę jeszcze bardziej inkluzywnego społeczeństwa, w którym każdy ma szansę na rozwój.

Kliknij by pobrać.

Zrozumieć potrzeby konsumentów

Włączenie cyfrowe i stwarzanie możliwości rozwoju mają ogromne znaczenie dla społeczności, wspierające je w przystosowywaniu się do zmian wokół nich. Dlatego tak ważne jest np. uczenie dzieci gospodarowania pieniędzmi i zarządzania finansami. To umiejętności, które pomogą im lepiej odnaleźć się w dorosłym życiu. Studio Innowacji Visa w Warszawie zdecydowało się wesprzeć banki i innych wydawców kart poprzez stworzenie zestawu rekomendacji dla zespołów pracujących nad aplikacjami bankowymi dla rodziców i dzieci[3]. Dla sukcesu tego przedsięwzięcia nieodzowne jest zrozumienie potrzeb użytkowników. W tym celu, w oparciu o badania konsumenckie zlecone przez Studio Innowacji Visa i analizę funkcjonujących rozwiązań, eksperci zidentyfikowali potrzeby rodziców i dzieci, a następnie stworzyli zestaw narzędzi edukacyjnych, rozwiązań lojalnościowych i szablon idealnej ścieżki konsumenckiej. Zdaniem autorów, aplikacja zaprojektowana dla rodziców i opiekunów powinna zapewniać łatwy i bezproblemowy dostęp do salda rachunku i historii transakcji, oferując jednocześnie możliwość przelewu środków (kieszonkowego) na konto dziecka. Nie chodzi tu jednak tylko o funkcjonalność. Doświadczenie użytkownika powinno uwzględniać potrzeby rodziców i opiekunów oraz dzieci, a także być dostosowane do ich sposobu życia.

Niezmiernie ważne jest, aby produkt nie narzucał metod wychowawczych. Rekomendacje dotyczące edukacji finansowej dziecka powinny być przekazane w sposób, który daje swobodę i nie podważa metod wychowawczych rodziców czy opiekunów. Osiągamy to, pozwalając im na podjęcie ostatecznej decyzji, w żaden sposób jej nie wartościując. W przyjętym podejściu przewidziano takie elementy jak limit wydatków na pewne produkty i usługi czy po prostu dzienny limit wydatków. Wskazano także, że taka aplikacja powinna dostarczać rodzicom określone rodzaje powiadomień o finansowej aktywności ich dzieci, a także możliwość akceptowania lub odrzucania dokonywanych przez nie płatności. Taka aplikacja może stanowić dla banków i innych wydawców szansę na lepsze zrozumienie swoich klientów i zaoferowanie im dobrze skrojonych produktów .

Dane – droga do lepszej przyszłości

Umożliwienie konsumentom większej kontroli i nadzoru nad ich danymi przybliża nas do gospodarki opartej na danych, która przyniesie korzyści społecznościom i gospodarkom na całym świecie. Odpowiedzialnie przetwarzane dane pozwalają nam na szybkie i skuteczne wyeliminowanie nieautoryzowanych transakcji, wspieranie firm oraz społeczności, a także tworzenie rozwiązań jutra. Visa odgrywa ogromną rolę w gospodarczym życiu obywateli Europy: budujemy i dbamy o zaufanie do handlu - dzięki jednej z najbardziej zaawansowanych technologicznie sieci, chronimy przed oszustwami, zapewniamy wygodę i spokój ducha posiadaczom kart i firmom. Wierzymy, że poprzez zapewnianie większego dostępu do usług i produktów finansowych, przyczyniamy się do poprawy jakości życia milionów ludzi w Europie. Bez danych nie byłoby to możliwe.

 

___________

[1], [2] E-Commerce Payment Experience Study, audyt ekspercki i badanie jakościowe, poparte ankietowym badaniem ilościowym. Badanie przeprowadzone w Polsce przez zespół ekspertów agencji SW Research na zlecenie Visa w dniach 6.05 -13.05.2022 r. Próba badania ilościowego N= 616.

[3] Bezgotówkowe rozwiązania dla rodziców i dzieci, powstałe na podstawie badania ankietowego i analizy źródeł wtórnych, przeprowadzonych w październiku 2020 roku.

***

Opisy przypadków, porównania, statystyki analizy oraz rekomendacje odnoszą się do stanu obecnego. Ich publikacja ma cel informacyjny i nie należy się na nich opierać w zakresie doradztwa operacyjnego, marketingowego, prawnego, technicznego, podatkowego, finansowego lub jakiekolwiek innego. Visa Inc. gwarantuje kompletności ani dokładności informacji zawartych w tym dokumencie. Nie przyjmuje także żadnej odpowiedzialności, która może wynikać z polegania na takich informacjach. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady inwestycyjnej ani prawnej, a czytelników zachęca się do zasięgnięcia porady kompetentnego specjalisty, jeżeli jest wymagana.

Tag: Digital commerce