Security

Moc danych

Odpowiedzialne przetwarzanie danych może przynieść korzyści społecznościom i gospodarkom na całym świecie

By Karol Jaroszewski, dyrektor Studia Analiz Danych, Visa

Karol Jaroszewski, szef data science lab Visa w CEE

Światowa gospodarka nie może dzisiaj się obejść bez danych. Są paliwem napędzającym aktywność w internecie i rozwój gospodarczy, przynosząc korzyści nam wszystkim. Jednak w miarę jak gospodarki na całym świecie wkraczają w przyszłość pełną niepewności, narasta potrzeba odpowiedzialnego przetwarzanych danych. Gospodarka oparta na wymianie danych dynamicznie się rozwija, o czym świadczy rosnące znaczenie rozwiązań z obszaru otwartej bankowości oraz open finance, a także regulacji ochrony danych konsumentów, czy powstające na całym świecie inicjatywy w zakresie otwartych danych. Wiele wskazuje na to, że ten globalny trend może przynieść znaczącą i pozytywną zmianę. Wraz ze wzrostem roli danych w płatnościach, usługach finansowych i handlu detalicznym coraz ważniejsze staje się tworzenie i stosowanie standardów odpowiedzialnego wykorzystania danych. Gospodarka oparta na danych wymaga od wszystkich uczestników współpracy w zakresie ich skutecznego i efektywnego wykorzystania, a także położenia nacisku na kwestie bezpieczeństwa i zaufania. Będąc jednym ze światowych liderów płatności cyfrowych, Visa wierzy, że zarządzanie danymi oparte na zaufaniu przyczyni się do tworzenia rozwiązań o większej wartości dla konsumentów i przedsiębiorców. Firma dzieli się wypracowanymi przez siebie globalnymi standardami i specjalistyczną wiedzą z obszaru płatności i bezpieczeństwa, by korzyści płynące z gospodarki opartej na danych były jeszcze większe. Visa chce wspierać nowe doświadczenia. Właśnie dlatego cały czas opracowuje rozwiązania i umożliwia bezpieczne, a także wydajne przesyłanie danych - dla każdego i wszędzie.

Zaufanie i dzielenie się to podstawa

Otwarta bankowość może być pierwszym, decydującym krokiem w kierunku budowy systemu dobrowolnej wymiany danych - najpierw w zakresie zintegrowanych finansów, a następnie gospodarki opartej na danych. Przyniesie to korzyści każdej branży i sprawi, że wszelkiego rodzaju usługi staną się bardziej wydajne i lepiej przystosowane do potrzeb ich użytkowników.  Nie da się tego jednak zrobić bez zaufania. Więcej konsumentów musi mieć poczucie, że podmioty zewnętrzne, które mają dostęp do ich danych, są go godne. Zaufanie jest w Visa podstawą wszystkiego — sieci, marki, partnerstw, platform płatniczych i podejścia do innowacji powstających w oparciu o dane. To fundament każdej relacji, ale zawsze trzeba na nie zasłużyć. Visa pracuje na nie od lat 50. ubiegłego wieku, kiedy założyciel firmy, Dee Hock, wyszedł z propozycją radykalnej koncepcji: chciał żebyśmy wyobrazili sobie pieniądze, w postaci alfanumerycznej. Od tego czasu firma zbudowała cieszącą się zaufaniem działalność polegającą na bezpiecznym przesyłaniu danych na całym świecie. Jako jeden ze światowych liderów płatności cyfrowych, Visa przestrzega wysokich standardów ochrony danych. Doskonale wie, że zyskanie publicznego zaufania, które umożliwia obsługę oraz wykorzystywanie ważnych danych finansowych, musi iść w parze z poszanowaniem prywatności, bezpieczeństwem i przejrzystymi zasadami.

Coraz częstsze udostępnianie i wykorzystywanie danych oraz sztucznej inteligencji w gospodarce oznacza więcej innowacyjnych produktów i usług, które mogą przynieść korzyść wszystkim i wszędzie. Łączenie wiedzy technologicznej i zbiorów danych z sektora prywatnego ze specjalistyczną wiedzą na temat konkretnego wyzwania społecznego pozwala osiągnąć znacznie więcej, niż gdybyśmy działali osobno. Rezultaty współpracy mogą przynieść zupełnie nowe rozwiązania dla już istniejących wyzwań społecznych lub badawczych. Właśnie dlatego, Studio Innowacji Visa w Warszawie tworzy rekomendacje i rozwiązania dla klientów w oparciu o analizy rynkowe i badania ankietowe - wspierając rozwój gospodarki cyfrowej w Polsce. Opracowało ono specjalne zalecenia dla wydawców z myślą o seniorach oraz rodzicach i dzieciach. W pierwszym wypadku rekomendacje z zakresu bankowości mają na celu wspieranie włączania cyfrowego osób starszych, a w drugim edukację finansową młodych osób już na wczesnym etapie ich życia.

A co z bezpieczeństwem?

Visa dostrzega ogromy potencjał w dążeniu do stworzenia ekosystemu dobrowolnej wymiany danych. W dzisiejszym świecie nie możemy jednak zapomnieć o kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Bez niego ta tak szeroko dyskutowana zmiana w kierunku cyfryzacji się po prostu nie uda. Wszyscy uczestnicy ekosystemu płatności powinni mieć mechanizmy umożliwiające wychwycenie nietypowych dla transakcji schematów, które wskazywałyby na popełnienie oszustwa – coś, czego nie da się osiągnąć bez wykorzystania danych. Ważne jest także, aby zasady, na których opiera się otwarta bankowość i wymiana danych stosowane były w sposób odpowiedzialny i etyczny wobec wszystkich produktów, usług i technologii. Visa wykorzystuje dane aby chronić konsumentów przed potencjalnymi oszustwami - nieustannie poszukuje sposobów na wprowadzanie innowacji i tworzenie skutecznych rozwiązań dla płatności elektronicznych, które chronią klientów przed cyberprzestępczością i zapobiegają odrzucaniu poprawnie zrealizowanych transakcji. Firma, aby utrzymać pokładane w niej zaufanie, stosuje wielowarstwowe i kompleksowe podejście, które koncentruje się na zapobieganiu oszustwom oraz ochronie, zarówno sieci Visa, jak i szerszego ekosystemu przed zagrożeniami cybernetycznymi.

Visa stosuje jedne z najbardziej zaawansowanych w branży narzędzi do walki z oszustwami oraz zabezpieczeń, aby chronić konsumentów i firmy przed utratą danych. Z tego względu inwestujemy w wiodące technologie z obszaru cyberbezpieczeństwa, które pomagają chronić konsumentów w obliczu narastających zagrożeń. W ciągu ostatnich pięciu latach Visa zainwestowała ponad 10 miliardów dolarów w technologie[1] pozwalające na zmniejszenie skali oszustw i zwiększenie bezpieczeństwa sieci. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Tylko w 2022 roku, Visa pomogła zapobiec oszustwom o wartości około 27 miliardów dolarów[2]. Szeroko rozumiane bezpieczeństwo i zabezpieczenia prywatności konsumentów leżą u podstaw działalności Visa. Przekłada się to na przestrzeganie najwyższych możliwych standardów w tych obszarach – wszystko po to, by zapewnić spokój i ochronę wszystkim, którzy zaufali produktom, usługom i sieci Visa.

Odpowiedzialne przetwarzanie danych może przynieść korzyści światowej gospodarce

Visa uważnie przygląda się temu, jak dane mogą poprawić doświadczenia konsumenta, pamiętając, że musi się to odbywać w sposób bezpieczny i przy zastosowaniu odpowiedniego podejścia. Firma wierzy, że rozwój systemu wymiany danych przyniesie wiele dodatkowych korzyści, także gospodarczych dla każdego członka społeczeństwa. W miarę jak gospodarka oparta na otwartych danych nabiera rozpędu, Visa chce tworzyć inteligentne i intuicyjne doświadczenia czerpiąc ze swoich dotychczasowych osiągnięć. Zamierza także dzielić się specjalistyczną wiedzą zyskaną przy opracowywaniu standardów oraz zwiększaniu bezpieczeństwa i interoperacyjności w obszarze płatności. Dzięki zanonimizowaniu danych transakcyjnych, Visa może na przykład zaoferować bankom dopasowane do ich potrzeb rozwiązania, które zwiększą satysfakcję ich klientów i przełożą się na lojalność wobec marki. To z kolei przyniesie korzyści wszystkim stronom. Zanonimizowane dane pozwalają również nawiązać partnerstwa, dzięki którym konsumenci będą mogli dokonywać bardziej świadomych wyborów, co przyczyni się do rozwoju zrównoważonego handlu i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną (patrz partnerstwo Visa na rzecz zielonej przyszłości). By to osiągnąć, dane muszą przepływać swobodnie, umożliwiając handel cyfrowy w sieci Visa, jej ochronę przed cyberzagrożeniami, jak również ochronę konsumentów przed oszustami.

Nie ulega wątpliwości, że rozwój systemu wymiany danych oraz jej coraz szerszy zakres ostatecznie zaowocują korzyściami ekonomicznymi, z których czerpać będzie mogło całe społeczeństwo. Innowacje wykorzystujące dane i wymiana zanonimizowanych danych mogą przyczyniać się do zwiększania społecznego dobrobytu. Z punktu widzenia Visa kluczem do sukcesu otwartej bankowości, otwartych finansów oraz gospodarki opartej na danych jest zaufanie do instytucji, edukacja, zgoda konsumentów oraz możliwość pełnego monitorowania i kontrolowania wykorzystywania danych. Przetwarzane w odpowiedzialny sposób przez Visa dane przekładają się na rozwój społeczeństw i gospodarek na całym świecie, przybliżając je do bardziej zrównoważonej przyszłości, w której możliwości rozwoju mają wszyscy i wszędzie.

 

***

Opisy przypadków, porównania, statystyki, badania oraz rekomendacje odnoszą się do stanu obecnego. Ich publikacja ma cel informacyjny i nie należy się na nich opierać w zakresie doradztwa operacyjnego, marketingowego, prawnego, technicznego, podatkowego, finansowego lub jakiekolwiek innego. Visa Inc. nie gwarantuje kompletności ani dokładności informacji zawartych w tym dokumencie. Nie przyjmuje także żadnej odpowiedzialności, która może wynikać z polegania na takich informacjach. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady inwestycyjnej ani prawnej, a czytelników zachęca się do zasięgnięcia porady kompetentnego specjalisty, jeżeli jest wymagana.

***

[1] Raport roczny Visa z 2022 roku, https://annualreport.visa.com/chairman-and-ceo-message/default.aspx.

[2] Raport roczny Visa z 2022 roku, https://annualreport.visa.com/chairman-and-ceo-message/default.aspx.

Tag: Payment Security