Global Matters

Visa wspiera uchodźczynie w rozwoju ich biznesu w Polsce

Polska edycja „She’s Next” to szansa na rozwój firm prowadzonych przez uchodźczynie, włączając w to także te z Ukrainy.

Jeżeli chcesz przeczytać tekst w języku polskim zjedź w dół strony.

Visa підтримує жінок-біженок у розвитку їх бізнесу в Польщі

Польська едиція конкурсу „She’s Next” - це шанс для розвитку компаній, якими керують жінки-біженки, в тому числі з України.

Жінки – це чудові бізнес-лідери, вони сміливі, гнучкі та вміють адаптуватися до змін, які відбуваються. Підтримка жінок – це інвестиція, яка приносить багато переваг для всієї економіки. Зміцнення їх конкурентних позицій в бізнесі є одним із найефективніших способів досягнення гендерної рівності, зменшення бідності та подальшого економічного розвитку, який сприяє залучення людей, які з різних причин знаходяться в гірших умовах.

Чому ми підтримуємо жіноче підприємництво з України в Польщі

Війна, яка триває від 24 лютого цього року, торкнулася кожного з нас. Пріоритетом Visa було забезпечення безпеки та захисту наших працівників у Києві. Ми прийняли рішення про запровадження надзвичайних заходів, в тому числі 6 березня ми оголосили про призупинення нашої діяльності в Росії. Visa та Visa Foundation підтримують також боротьбу з гуманітарною кризою в Україні.[1]

Ми хочемо тепер також підтримати жінок-підприємиць, у тому числі з України, які хочуть розвивати свій бізнес у Польщі. Тому польська едиція конкурсу „She’s Next” адресована не лише компаніям, які управляються польськими жінками-підприємцями, а також жінкам, які з різних причин змушені були покинути свою країну, незважаючи на те, де вони жили, та продовжують вести бізнес у Польщі.

Ми хочемо заохочувати жінок у всьому світі відкривати, управляти та розвивати свій бізнес. Ми робимо це, тому що віримо в ідею інклюзивності, а підтримка підприємців, особливо жінок, на нашу думку, приносить велику користь суспільству.

Що мають зробити жінки-біженки, щоб взяти участь в конкурсі „She’s Next”

Правила участі в конкурсі She's Next прості. Все, що вам потрібно зробити - це увійти на сайт IFundWomen.com і заповнити  до 10 листопада 2022 року заявку, яка стосується діяльності компанії. Бажано заздалегідь підготувати дані про свій бізнес, а також ознайомитися з умовами участі в конкурсі. Також варто подумати як в цікавий спосіб представити себе та свою компанію, а також поділитися ідеєю, як буде використано грант.

Разом із нашим партнером, організацією IFundWomen, яка фінансово та матеріально підтримує жінок-підприємиць у багатьох країнах, ми надамо переможцям She's Next 5 грантів  на суму 20 000 злотих кожен, а також річну програму менторської підтримки. Завдяки цьому, компанії жінок-підприємиць отримають інструменти та ресурси, необхідні для подальшого розвитку.

 

______________________

[1] https://www.visa.pl/visa-everywhere/blog/bdp/2022/03/02/wiadomosc-od-visa-1646233431431.html

 

_________________________________________________________________________________

Visa wspiera uchodźczynie w rozwoju ich biznesu w Polsce

Polska edycja „She’s Next” to szansa na rozwój firm prowadzonych przez uchodźczynie, włączając w to także te z Ukrainy.

Kobiety świetnie sprawdzają się jako liderki biznesu, są odważne, elastyczne i potrafią dostosować się do zachodzących zmian. Wspieranie kobiet to inwestycja, która przynosi wiele korzyści dla całej gospodarki. Wzmocnienie ich pozycji w biznesie jest jednym z najskuteczniejszych sposobów osiągnięcia równości płci, ograniczania ubóstwa i dalszego rozwoju gospodarczego sprzyjającego włączaniu osób, które z różnych powodów mają nieco trudniej.

Dlaczego wspieramy przedsiębiorczość kobiet z Ukrainy w Polsce

Wojna, która rozgrywa się od 24 lutego br., mocno nas wszystkich dotknęła. Naszym priorytetem w Visa było zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony naszym pracownikom w Kijowie. Podjęliśmy nadzwyczajne kroki, m.in. 6 marca ogłosiliśmy zawieszenie naszej działalności w Rosji. Visa oraz Visa Foundation wspierają także walkę z kryzysem humanitarnym na Ukrainie.[1]

Teraz chcemy także wesprzeć przedsiębiorczynie, również te z Ukrainy, które pragną rozwijać swój biznes w Polsce. Dlatego polską edycję programu „She’s Next” kierujemy nie tylko do firm prowadzonych przez polskie przedsiębiorczynie, ale również do tych kobiet, które z różnych powodów musiały opuścić swój kraj, niezależnie od tego gdzie mieszkały, i kontynuują w Polsce prowadzenie biznesu.

Pragniemy zachęcać kobiety na całym świecie do budowania, prowadzenia i rozwijania swoich firm. Robimy to, gdyż wierzymy w ideę inkluzywności, a wspieranie przedsiębiorców, zwłaszcza kobiet, to według nas inwestycja, która przynosi zwielokrotniony zwrot dla wszystkich.

Co muszą zrobić uchodźczynie, by wziąć udział w programie „She’s Next”

Zasady udziału w programie „She’s Next” są proste. Wystarczy wejść na stronę IFundWomen.com i do 10 listopada 2022 roku wypełnić formularz dotyczący działalności firmy. Dobrze jest wcześniej przygotować dane na temat swojego biznesu oraz zapoznać się z warunkami uczestnictwa. Warto też pomyśleć o ciekawym sposobie przedstawienia siebie i swojej firmy, a także podzielić się pomysłem na to, jak zostanie wykorzystany grant.

Razem z naszym partnerem, organizacją IFundWomen, która wspiera finansowo i merytorycznie przedsiębiorczynie w wielu krajach, zapewnimy laureatkom „She’s Next” 5 grantów w wysokości 20 000 zł każdy, a także roczny program wsparcia mentoringowego. Dzięki temu firmy należące do kobiet otrzymają narzędzia i środki potrzebne do dalszego rozwoju.

____________

[1] https://www.visa.pl/visa-everywhere/blog/bdp/2022/03/02/wiadomosc-od-visa-1646233431431.html

Tag: Women’s Empowerment