Security

Gospodarki potrzebują innowacyjnych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa

Grafika ilustracyjna - ikony przedstawiające rozwiazania stosowane przez Visa mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa płatności

Powiedzieć, że bezpieczny transfer pieniędzy na całym świecie jest zadaniem złożonym, to prawie nic nie powiedzieć, szczególnie w aktualnych realiach. Niestety organizacje przestępcze korzystają z licznych okazji jakie dają im słabe punkty technologii. Takimi słabymi punktami może być chociażby otwieranie linków w e-mailach z nieznanych źródeł. Robi tak aż 78% użytkowników [1]. Z kolei 52% badanych przyznało się do tego, że podczas całej swojej aktywności w sieci korzysta tylko z jednego hasła [2]. Z kolei aż 81% globalnych organizacji mierzy się z coraz większymi zagrożeniami ze strony cyberprzestępców, a 79% z nich doświadczyło przestoju w szczycie sezonu swojej działalności w wyniku cyberincydentu[3].

Wiele uwagi poświęca się najnowszym innowacjom w świecie finansów i płatności – takim jak Tap to Pay, walutom cyfrowym, czy płatnościom odroczonym (BNPL - Buy Now Pay Later). Natomiast dużo mniej uwagi zwraca się na produkty, platformy i usługi, które sprawiają, że nowe sposoby przesyłania pieniędzy stają się bezpieczne i prywatne.

Nieczęsto dzielimy się tym, co dzieje się zakulisowo w Visa, ale naszym zdaniem warto rzucić światło na zmiany, jakie wprowadzamy w naszych systemach bezpieczeństwa, procesach i innowacjach. Dlaczego? Bo dbanie o bezpieczeństwo transakcji jest dla nas jednym z najważniejszych celów i jesteśmy dumni, mogąc wspierać w tym konsumentów.

Wielowarstwowe, nowoczesne rozwiązania w obszarze cyberbezpieczeństwa

Na cyberbezpieczeństwo patrzymy z dwóch perspektyw: jedną jest ochrona aktywów Visa, a drugą udostępnienie klientom i partnerom kolejnych warstw zabezpieczeń obejmujących proaktywne narzędzia defensywne i ofensywne. Przykładowo, ponad 1000 specjalistów Visa do spraw cyberbezpieczeństwa analizuje petabajty danych, wykorzystując metodę przetwarzania języka naturalnego. Chronią w ten sposób sieć Visa przed złośliwym oprogramowaniem, atakami zero day, czyli wykorzystującymi luki w zabezpieczeniach oprogramowania przed ich wykryciem i naprawieniem, a także zagrożeniami płynącymi z wewnątrz organizacji. Kolejną warstwę stanowią modele uczenia maszynowego, które przewidują i eliminują miejsca, w których sieć może być podatna na zagrożenia. Z kolei zespoły Visa do spraw bezpieczeństwa pracujące dla naszych klientów monitorują, skanują i sprawdzają ich systemy pod kątem podejrzanej aktywności i podatności na zagrożenia.

Niektóre nasze działania z obszaru cyberbezpieczeństwa – jak chociażby testy penetracyjne, czy namierzanie prób oszustw, adresów IP i danych GPS celem ujęcia przestępców – bez trudu można byłoby umieścić w fabule filmu o Jasonie Bourne’ie. Dzięki samym tylko testom podatności na zagrożenia w roku finansowym 2021 nasi klienci zdołali zapobiec oszustwom o wartości około 31 milionów dolarów. Inne działania, takie jak analizowanie incydentów, których doświadczyli nasi klienci, nie są może tak spektakularne, lecz nie mniej ważne. W jednym przypadku Visa pomogła udaremnić oszustwo o wartości około 2,2 miliardów dolarów przy użyciu narzędzia Visa Account Intelligence, które wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do wykrywania oszustw przed ich nastąpieniem.

Sztuczna inteligencja w służbie zapobiegania oszustwom

W walce z oszustami naszym najcenniejszym zasobem są dane dotyczące transakcji. Dzięki rozległej globalnej sieci Visa ma dostęp do ogromnych ilości cennych informacji w nich zawartych i szeroko wykorzystuje je do ograniczania liczby cyberprzestępstw. Jednaknie chodzi wyłącznie o ilość danych – ważna też jest ich jakość oraz to, w jaki sposób są wykorzystywane. W ostatnich pięciu latach nasza firma zainwestowała przeszło 9 miliardów dolarów w poprawę kompetencji w obszarze cyberbezpieczeństwa i ograniczania liczby oszustw. Visa zainwestowała ponadto pół miliarda dolarów w rozwój sztucznej inteligencji i infrastruktury dla danych, dzięki czemu dziś oferuje ponad 60 różnych rozwiązań z obszaru AI, które mogą zautomatyzować żmudne zadanie, jakim jest wykrywanie oszustw. Do tej pory wielu naszych klientów poświęcało na te czynności ogromną ilość czasu, ponieważ wykonywali je ręcznie.

W 2021 roku usługa Visa Advanced Authorization pomogła zapobiec oszustwom o szacowanej wartości 26 miliardów dolarów. Z drugiej strony, zapobieganie oszustwom prowadzi do minimalizowania liczby nieuzasadnionych odmów realizacji transakcji. W tym celu Visa stosuje najnowsze technologie z obszaru głębokiego uczenia, co pozwoliło obniżyć liczbę odmów o 30%.

Pełna ochrona dzięki zaawansowanym narzędziom uwierzytelniania

Ponieważ większość aktywności finansowej przeniosła się do chmury, kluczowe stało się zapewnienie bezpieczeństwa  danych w momencie przeprowadzania  transakcji. Przyszłością ochrony konsumentów jest uwierzytelnienie 2.0, które opiera się na tokenach – pionierskim rozwiązaniu Visa pozwalającym na ograniczenie ryzyka kradzieży tożsamości poprzez zastąpienie informacji posiadacza karty unikalnym identyfikatorem dla każdej transakcji. Liczba transakcji wykorzystujących tokenizację wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 60%, co umożliwiło poprawę wskaźnika zatwierdzonych transakcji o 2,5%, przy jednoczesnym spadku liczby oszustw o 28%. Visa wprowadziła także rozwiązanie Cloud Token Framework (CTF), zaprojektowane z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa oraz odsetka zatwierdzanych transakcji w przypadku płatności, do których nie używa się fizycznej karty płatniczej, realizowanych za pomocą różnych urządzeń i sposobów płatności. W Europie wykorzystanie nowego standardu uwierzytelniania Visa, EMV 3DS, wzrosło trzykrotnie od początku 2021 roku. Zbiegło się to w czasie ze spadkiem liczby oszustw dla transakcji, do przeprowadzenia których nie jest konieczna fizyczna obecność karty płatniczej o 28%, a wraz z upowszechnieniem się tego rozwiązania spodziewamy się podobnego efektu w wymiarze globalnym. Jest to tak samo ważne zarówno dla przedsiębiorców oraz dla budowania zaufania, ponieważ po doświadczeniu oszustwa 89% posiadaczy kart albo całkowicie rezygnuje z używania danych swojej karty, albo je ogranicza.  

Będąc wiodącą siłą napędową globalnego handlu, Visa niezmiennie kładzie nacisk na bezpieczeństwo. Podejście to zaowocowało szeregiem innowacji, które w przyszłości będą budować zaufanie wobec pieniądza cyfrowego podczas każdej transakcji.

Więcej informacji na blogu Visa: https://www.visa.pl/visa-everywhere/blog.html?category=security, oraz na stronie: https://usa.visa.com/support/consumer/security.html.

 

________

[1] Źródło: Staggering Phishing Statistics in 2020 - Security Boulevard.

[2] Źródło: infografika Google 020219.

[3] Źródło: McAfee, za: https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/about/newsroom/press-releases/2021/20211109-01.html.

Tag: Fraud Tag: Artificial Intelligence Tag: VisaNet