Innovation

Visa umożliwi interoperacyjność walut cyfrowych

Banki centralne i inne instytucje finansowe prowadzą szeroko zakrojone prace nad wprowadzeniem własnej waluty cyfrowej, tzw. CBDC. Wiąże się to jednak z szeregiem wyzwań.

Ikona przedstawiająca waluty cyfrowe

Aby CBDC stały się częścią ekosystemu płatności, muszą zostać spełnione dwa niezbędne warunki: jak największe korzyści dla konsumentów i możliwość akceptowania płatności przez sprzedawców. Jak osiągnąć te cele? O tym w wywiadzie z Maike Hornung, Europe Crypto & Global CBDC Strategy Lead, Visa.

Waluty cyfrowe z pewnością będą w przyszłości odgrywać znaczącą rolę w przesyłaniu pieniędzy. Czy uważasz, że banki centralne będą miały wpływ na to, jak ta transformacja będzie wyglądała?

Maike Hornung: W Visa przewidujemy, że banki centralne będą odgrywały coraz większą rolę w obszarze walut cyfrowych. Już od jakiegoś czasu prowadzą one prace nad CBDC stanowiącymi w pełni cyfrowe aktywo banku centralnego, które będzie mogło być wykorzystywana przez konsumentów, sprzedawców i instytucje finansowe. I chociaż dzisiaj jeszcze nie używamy CBDC do codziennych płatności, może się to zmienić już w nieodległej przyszłości. W nadchodzących latach wiele banków centralnych będzie zapewne prowadzić prace nad przydatnością jakiejś formy cyfrowego rejestru, aby usprawnić przepływy pieniężne przybierające postać CBDC. Oznacza to, że banki centralne będą poszukiwały rozwiązań technologicznych jak najlepiej służących krajowi i jego obywatelom. Oczywiście takie rozwiązania będą musiały uwzględniać wiele czynników, takich jak potrzeby rządów, wymogi rynkowe, standardy regulacyjne i inne priorytety właściwe dla poszczególnych krajów.

Zamysł stojący za CBDC wydaje się obiecujący, może budzić jednak pewne obawy. Co według Ciebie stanowi największe wyzwanie?

Tego rodzaju innowacje mogą wzmocnić bezpieczeństwo i odporność krajowej sieci płatniczej, a także zwiększyć tempo przesyłania pieniędzy w krajowej gospodarce. Należy jednak przyznać, że zastosowanie tak nowoczesnych technologii wiąże się także ze zwiększeniem złożoności ekosystemu płatniczego. Wraz z rosnącą liczbą sieci cyfrowych walut, gdzie każda z nich ma swoje niepowtarzalne i potencjalnie odmienne właściwości, instytucje finansowe napotykają wyzwania wynikające z tego, że sieci te nie są interoperacyjne.

Jakie rozwiązanie byłoby tu właściwe?

Nasza wizja przyszłości płatności cyfrowych obejmuje wiele walut i sieci, dlatego w ramach prowadzonych przez nas badań w obszarze walut cyfrowych wykonaliśmy pierwszy krok i zaproponowaliśmy rozwiązanie oparte o model piasta-szprychy, mające zapewnić interoperacyjność pomiędzy różnymi sieciami blockchain. Tak właśnie powstała nasza nowa koncepcja o nazwie „Universal Payment Channel”, czyli UPC.

Czy możesz przybliżyć nam, na czym dokładnie polega Universal Payment Channel?

Mówiąc obrazowo, UPC to coś na kształt uniwersalnego adaptera dla blockchainów, pozwalającej bankom centralnym, firmom i konsumentom płynnie przesyłać pieniądze cyfrowe pomiędzy różnymi sieciami. UPC będzie łączyć różne sieci blockchain poprzez specjalnie stworzone do tego celu kanały płatnicze. Będą one przekierowywały transakcje do zabezpieczonego kanału komunikacyjnego utworzonego pomiędzy wysyłającym a otrzymującym płatność, dzięki czemu w sposób bezpieczny i niezawodny osiągniemy większą przepustowość transakcji.

Jakie według Ciebie mogą być przyszłe zastosowania tych nowych technologii płatniczych?

Możliwe będzie łatwe dodawanie kolejnych blockchainów poprzez przyłączanie nowych kanałów płatności do piasty UPC. W przyszłości UPC może umożliwić nowe i innowacyjne sposoby przesyłania płatności, dzięki czemu sieci blockchain staną się interoperacyjne, na czym skorzystają konsumenci, firmy i sprzedawcy. Wyobraźmy sobie na przykład rodziny wysyłające stablecoiny do krewnych, którzy będą mogli je w przeciągu kilku godzin odebrać, już po ich wymianie na lokalne CBDC. Albo firmy, które będą mogły płacić swoim pracownikom w innych krajach w lokalnych CBDC częściej i bezpośrednio, właśnie przez sieci płatności cyfrowych, które są połączone taką uniwersalną piastą.

Cieszymy się, że jako Visa możemy przyczynić się do postępów w rozwiązaniu tego ważnego zagadnienia, jakim jest potrzeba interoperacyjności między różnymi sieciami blockchain. Bacznie przyglądamy się temu, jak rozwijają się takie przyszłościowe technologie jak płatności w czasie rzeczywistym czy blockchain. Jednym z rozwiązań dla rysujących się wyzwań jest właśnie UPC, który pomyślany został jako sieć obsługująca rejestry blockchain. Zwiększając liczbę sposobów przesyłania pieniędzy – bez względu na to, czy powstają one w ramach sieci Visa, czy też poza nią – w systemie płatności tworzymy wartość dodaną.

 

 

***
Opisy przypadków, porównania, statystyki, badania oraz rekomendacje odnoszą się do stanu obecnego. Ich publikacja ma cel informacyjny i nie należy się na nich opierać w zakresie doradztwa operacyjnego, marketingowego, prawnego, technicznego, podatkowego, finansowego lub jakiekolwiek innego. Visa Inc. nie gwarantuje kompletności ani dokładności informacji zawartych w tym dokumencie. Nie przyjmuje także żadnej odpowiedzialności, która może wynikać z polegania na takich informacjach. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady inwestycyjnej ani prawnej, a czytelników zachęca się do zasięgnięcia porady kompetentnego specjalisty, jeżeli jest wymagana.