Global Matters

Jak branża fintechów wpływa na zrównoważony rozwój?

Choć zrównoważony rozwój wiąże się z wyzwaniami, dzięki fintechowi ecolytiq, banki będą miały szanse zaoferować klientom atrakcyjne rozwiązania.

Grafika ilustracyjna - Visa ochrania planetę

O ofercie ecolytiq pisaliśmy w naszym artykule z serii  „Connecting with Partners” – wywiad z ecolytiq. W tym wpisie ponownie oddajemy głos Ulrichowi Pietschowi, dyrektorowi generalnemu i współzałożycielowi ecolytiq, który wyjaśnia, dlaczego spersonalizowane dane mają zasadnicze znaczenie dla zmiany naszych zachowań. Ekspert opowiada również o tym, dlaczego ecolytiq współpracuje z Visa przy tworzeniu swoich pierwszych kart promujących zrównoważoną konsumpcję oraz zapowiada, że zmniejszenie emisji to dopiero początek zmian.

Wyobraźcie sobie, że wchodzicie do aplikacji bankowej i wykonując płatność widzicie dodatkową wartość wyrażoną w kilogramach, widniejącą obok ceny. To ilość dwutlenku węgla, jaka zostanie wyemitowana w wyniku danego zakupu, czyli wasz ślad węglowy. Dzięki tej informacji następnym razem będziecie mogli zmniejszyć wasz ślad węglowy, wybierając mniej wpływającą na środowisko usługę czy produkt.

Berliński fintech ecolytiq, założony w 2020 roku jako dostawca rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju („sustainability-as-a-service company®”) współpracuje z Visa od momentu powstania. Jego misją jest umożliwienie milionom konsumentów na świecie oceny własnego wpływu na środowisko poprzez przejrzystą prezentację wielkości śladu ekologicznego w formie spersonalizowanych informacji. Świadomość kosztów środowiskowych wynikających z dokonywanych wyborów pozwala konsumentom zwrócić się ku bardziej zrównoważonemu stylowi życia.

– Drobne wybory mogą mieć duże znaczenie. Jako jednostka często zadaję sobie pytanie: co ja mogę zrobić?

– mówi Ulrich Pietsch.

Dzisiaj trudno już zasłaniać się niewiedzą na temat potrzeby działań na rzecz redukcji emisji CO2. Szacuje się, że do ograniczenia globalnego ocieplenia o nie więcej niż 1,5°C pozostało siedem lat [1], podczas gdy za emisję 60% wszystkich gazów cieplarnianych odpowiedzialni są konsumenci [2]. 7 na 10 z nich chce korzystać z produktów, które nie przyczyniają się do zmian klimatu [3]. Właśnie dlatego Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) podjął współpracę z Visa, dążąc do wskazania sposobów, dzięki którym sieci płatnicze będą mogły przyczyniać się do osiągnięcia celów w zakresie zeroemisyjności [4].

Wśród tych sposobów wymienia się umożliwienie konsumentom wpływu na walkę ze zmianami klimatu poprzez dostarczenie im innowacyjnych rozwiązań, przekazywanie opartej na danych wiedzy pomagającej w zmianie zachowań, współpracę z partnerami nad nowymi rozwiązaniami, a także promocję działań na rzecz walki ze zmianami klimatu. Wszystkie te obszary w swoich działaniach uwzględnia ecolytiq.

Jak ecolytiq zamierza zmienić branżę płatniczą?

Decyzję o powiązaniu swojej pracy z tematem zrównoważonego rozwoju oraz zaangażowaniu w tworzenie ecolytiq Ulrich podjął po tym, jak jego synowie bardzo przeżyli obejrzenie dokumentu o kryzysie klimatycznym. Szansa na obranie nowego kierunku pojawiła się podczas pracy przy projekcie tworzenia banku dla europejskiego sprzedawcy detalicznego. To wówczas Ulrich poznał Davida Laisa, zajmującego się wówczas analizą oszustw w transakcjach płatniczych. Dołączył on do ecolytiq jako drugi współzałożyciel i dyrektor ds. rozwoju produktu.

– Pomysł Davida był taki: skoro transakcje są odzwierciedleniem tego, jak żyjemy, to dlaczego nie wykorzystać transakcji płatniczych do obliczania śladu węglowego? Uznaliśmy, że to niezły pomysł. Zaczęliśmy pracować z Visa już od samego początku

wyjaśnia Ulrich.

Najpierw ecolytiq nawiązał współpracę z Visa w 2020 roku, w ramach programu Fintech Partner Connect, dzięki któremu powstają innowacyjne rozwiązania dla wydawców. Następnie w listopadzie 2021 roku Visa uruchomiła Visa Eco Benefits, nowy pakiet rozwiązań w obszarze zrównoważonego rozwoju [6].

Nowa propozycja ecolytiq oferuje użytkownikom kart kalkulator śladu węglowego, spersonalizowaną wiedzę odnośnie do ich wpływu na klimat, pozwalającą im „zazielenić” codzienne wybory, kompensację emisji CO2 (poprzez finansowanie projektów środowiskowych, na przykład w obszarze energii odnawialnych), a także możliwość wpłacania darowizn na rzecz określonych organizacji charytatywnych. Posiadacze kart są także zachęcani i wynagradzani za udział w kampaniach i promocjach w obszarze ESG wspierających zrównoważoną konsumpcję.

Sednem pakietu Visa Eco Benefits są spersonalizowane dane pozwalające określić ślad węglowy posiadacza karty. Firma ecolytiq opiera swoje obliczenia na Otwartym Standardzie Płatności opublikowanym przez Organizację na Rzecz Zrównoważonej Konsumpcji. Aby posługiwać się najbardziej precyzyjnymi danymi, pozyskiwanymi na podstawie badań, Standard wykorzystuje znajdujący się w wolnym dostępie Europejski Otwarty Rejestr Danych Dotyczących Zrównoważonego Rozwoju – stale aktualizowaną platformę opartą o współpracę wielu podmiotów.

Dlaczego personalizacja ma kluczowe znaczenie

– Stawiamy na przejrzystość w obliczaniu śladu węglowego. Rocznie na ten temat publikowanych jest około 30 tys. badań, więc tę kwestię możemy rozwiązać tylko poprzez współpracę – mówi Ulrich.

Sposób obliczania śladu węglowego dla posiadacza karty zmienia się w zależności od kraju pochodzenia, ulubionych sprzedawców i jego przyzwyczajeń. Dzieje się tak dlatego, że ślad węglowy będzie inny dla posiadacza karty we Francji, która wykorzystuje energię jądrową, „z definicji neutralną klimatycznie”, a inny dla kraju w większym stopniu zależnego od paliw kopalnych. Posiadacze kart są pytani także o nawyki żywieniowe, dzięki czemu mogą na przykład sprawdzić to, jak mniejsze spożycie mięsa mogłoby wpłynąć na ślad węglowy ich lokalnego supermarketu.

Ponadto wydawca kart może zautomatyzować kompensację emisji dla każdej transakcji – tak zrobił na przykład partner ecolytiq, CarbonPay – albo zaoferować użytkownikom kart sposoby inwestowania w zrównoważone produkty. Ale kluczową funkcjonalnością ecolytiq pozostaje zapewnienie posiadaczowi karty wpływu na jego własny ślad węglowy.

– W ostatnim czasie powstaje wiele kalkulatorów CO2 dla transakcji płatniczych, co bardzo cieszy. Ale dla nas to dopiero punkt wyjścia. W efekcie ecolytiq pozwala posiadaczom kart zmniejszyć swój ślad węglowy średnio o 10% [7] – co oczywiście niekoniecznie musi przełożyć się na zmniejszenie wydatków. W końcu Tesla jest droższa od tradycyjnego samochodu i to samo dotyczy ubrań i produktów spożywczych

– zauważa Ulrich.

Banki zmieniają podejście

Zdaniem Ulricha zainteresowanie ze strony sektora finansowego zwiększyło się w ostatnich miesiącach. – Europa przoduje w tym obszarze, ale zmiany obejmują cały świat – razem z Visa ogłosiliśmy wprowadzenie pierwszych kart Visa Eco Benefits na Bliskim Wschodzie [8]. Co się więc zmieniło? Presja jest coraz silniejsza, w tym ze strony interesariuszy, prezesów firm, ale także ze strony konsumentów – podkreśla ekspert.

Uczestnicy autorskiego projektu badawczego Visa przyznają, że dotychczas nie dostrzegali związku pomiędzy płatnościami a troską o planetę. Jednak gdy został im on przedstawiony, 50% z nich stwierdziło, że zdecydowanie rozważyłoby przeniesienie się do bardziej zrównoważonego banku [9]. Od przejścia na bardziej zrównoważone produkty, po wykorzystanie szansy na większe zaangażowanie klientów – zdaniem Ulricha te banki, które będą działać najszybciej, odniosą największe korzyści.

Ponieważ zmodernizowanie infrastruktury na świecie będzie wymagało czasu i ogromnych inwestycji, w międzyczasie banki mają do odegrania wiodącą rolę w pomaganiu milionom klientów w ograniczaniu emisji. – Możemy na przykład przesiąść się z samochodu do autobusu, który jest bardziej ekologicznym środkiem transportu, ale ten autobus pewnie wciąż będzie napędzany benzyną lub olejem napędowym – mówi Ulrich. – Jednak jeśli klient będzie mógł zapłacić za przejazd kartą, dzięki której będzie mógł łatwiej zmniejszyć swój ślad węglowy, to samo w sobie może wiele zmienić.

Dlaczego przyszłość jest zielona?

Dążenie ku zmianie oczywiście wiąże się z wyzwaniami. Właśnie dlatego ecolytiq pracuje nad „krótką ścieżką” umożliwiającą wydawcom kart techniczną integrację, dzięki czemu partnerzy tacy jak Visa będą mogli zacząć szybko świadczyć ten nowy rodzaj usług. Pomocna jest w tym otwarta bankowość, która pozwala na szybsze działanie i wyskalowanie rozwiązań w niedługim czasie. – Naszym celem jest dotarcie do 100 milionów konsumentów w ciągu najbliższych trzech latach. Jeśli każdy z nich ograniczy swój ślad węglowy o 10%, przełoży się to na ograniczenie emisji o 100 milionów ton dwutlenku węgla [10] – podkreśla Ulrich

Przytłaczające wyzwanie? Niekoniecznie. Jak mówi Ulrich: – Banki nie muszą być ekspertami w obszarze zrównoważonego rozwoju, po prostu powinny uwzględniać zrównoważone rozwiązania w swoich tradycyjnych produktach i w ten sposób generować bardziej zrównoważone przychody.

Stephen King, wiceprezes ds. rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju w Visa Europe, dodaje: – To dopiero początek żmudnej drogi do podnoszenia świadomości i zachęcania do działania różnych segmentów klientów, ale jest to niewątpliwie ważny pierwszy krok naprzód. Czerpiąc z doświadczenia i partnerstw zawartych przez Visa możemy pomóc naszym klientom prowadzić bardziej zrównoważony tryb życia. Taki trend przyspieszy wprowadzanie przez sprzedawców rozwiązań w obszarze zrównoważonego rozwoju, a rządom pomoże planować i budować zrównoważone miasta.

Jak fintech CarbonPay tworzy społeczność świadomych konsumentów i firm

Jednym z pierwszych klientów ecolytiq jest CarbonPay, platforma fintechowa promująca zrównoważony rozwój. – Nasza propozycja jest prosta. Za wydanego jednego funta czy półtora dolara automatycznie dokonujemy kompensacji jednego kilograma CO2, bez dodatkowych kosztów ze strony posiadacza karty – mówi Rory Spurway, założyciel i CEO CarbonPay.

Po dopracowaniu pomysłu na początku 2020 roku, w styczniu 2021 roku CarbonPay dołączył do realizowanego w USA programu Visa FinTech Fast Track. – Nasza współpraca z ecolytiq opiera się na głębokim przekonaniu, podzielanym przez obydwu partnerów, że należy edukować posiadaczy kart na całym świecie i udostępniać im rozwiązania, które pozwolą im wnosić swój wkład w walkę ze zmianami klimatu. Według mnie dostępne obecnie dane nie przedstawiają konsumentom zbyt przejrzystego obrazu odnośnie do ich śladu węglowego. Więc kiedy Doug Sabo (dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Visa) wspomniał o ecolytiq, uznaliśmy, że tego właśnie potrzebujemy: przejrzystości danych znajdujących się w otwartym systemie, a także kontroli nad nimi, ale nie sprawowanej przez jeden podmiot – mówi Rory.

Integracja usług ecolytiq zajęła deweloperom około 4 tygodni i odbyła się płynnie. Rozwiązania ecolytiq wykorzystane zostały w pierwszym produkcie CarbonPay – karcie przedpłaconej CarbonPay Business Ctrl przeznaczonej dla firm, która została udostępniona w marcu.

Współpraca z ecolytiq pozwala nam monitorować ślad węglowy związany z każdym zakupem dokonanym przez użytkowników naszych kart. Następnie dane te pokazujemy posiadaczowi karty i jego firmie, co pozwala lepiej zrozumieć wpływ ich wydatków na środowiskowo, jednocześnie dając możliwość podejmowania decyzji w zakresie ograniczania śladu węglowego i realizowania zakupów w oparciu o konkretne dane.

***

Artykuł pochodzi ze strony Visa Navigate

***

Wszystkie nazwy, logotypy marek i/lub znaki towarowe należą do ich właścicieli, służą wyłącznie do celów identyfikacyjnych, a ich użycie nie oznacza poparcia produktu lub powiązania z Visa.

Opisy przypadków, porównania, statystyki, badania oraz rekomendacje odnoszą się do stanu obecnego. Ich publikacja ma cel informacyjny i nie należy się na nich opierać w zakresie doradztwa operacyjnego, marketingowego, prawnego, technicznego, podatkowego, finansowego lub jakiekolwiek innego. Visa Inc. nie gwarantuje kompletności ani dokładności informacji zawartych w tym dokumencie. Nie przyjmuje także żadnej odpowiedzialności, która może wynikać z polegania na takich informacjach. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady inwestycyjnej ani prawnej, a czytelników zachęca się do zasięgnięcia porady kompetentnego specjalisty, jeżeli jest wymagana.

Przypisy

1 Według MCC Carbon Clock, który pokazuje ile jeszcze CO2 może zostać uwolnionego do atmosfery aby możliwe było utrzymanie wzrostu temperatury w granicach 1,5°C lub 2°C. https://www.mcc-berlin.net/en/research/co2-budget.html

2 ‘Environmental Impact Assessment of Household Consumption’, 2015 r. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jiec.12371

3 “około siedmiu na dziesięciu (konsumentów) chce wybierać produkty, które nie przyczyniają się do zmian klimatu”, raport GlobeScan, 2021 r. https://globescan.com/2021/10/21/consumer-research-reveals-escalating-concerns-about-climate-change-forest-biodiversity/

4 Payments for Net Zero: How the payments industry can contribute to the transition to a net zero economy, 2021 r. https://www.cisl.cam.ac.uk/resources/publications/payments-for-net-zero

5 Visa Announces the “Visa Eco Benefits” Sustainability Bundle to Empower Issuers to Meet Climate-Conscious Consumer Demand, Visa, 9 listopada 2021 r., https://www.visa.co.uk/about-visa/newsroom/press-releases.3142789.html

6 ecolytiq, 2021 r., wewnętrze badanie wykorzystujące dane klientów

7 Etihad Guest partners with First Abu Dhabi Bank and Visa to create the world’s first Visa co-branded sustainable credit card proposition to reward sustainable choices, Etihad, 3 lutego 2022 r., https://www.etihad.com/en-gb/news/etihad-guest-partners-with-first-abu-dhabi-bank-and-visa-to-create-the-world-s-first-visa-co-branded-sustainable-credit-card-proposition-to-reward-sustainable-choices

8 Projekt badawczy Visa realizowany we współpracy że Spielfeld Innovation Research 2020, wspomniany w publikacji Visa Consulting & Analytics Mind the Sustainability Gap

9 Dane Ecolytiq: średni roczny ślad węglowy obywatela Niemiec / UK wynosi około 10 ton CO2, zmniejszenie CO2 o 10% = 1t na użytkownika rocznie, 100 milionów użytkowników = 100 milionów ton zaoszczędzonych