Global Matters

Wiadomość od Visa

Informacja o pomocy humanitarnej dla Ukrainy i sankcjach

W ciągu ostatnich kilku dni wszyscy w Visa z głębokim smutkiem i niedowierzaniem obserwowaliśmy tragiczne sceny w Ukrainie. Myślami jesteśmy z osobami i rodzinami szukającymi bezpieczeństwa, schronienia i pokoju po inwazji na Ukrainę.  

Priorytetem Visa jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony naszym koleżankom i kolegom, którzy ucierpieli w efekcie tych działań. Wraz z naszymi pracownikami i Visa Foundation chcemy również wesprzeć działania humanitarne mające zaspokoić podstawowe potrzeby.

W tym celu Visa Foundation przekaże 2 miliony dolarów na U.S. Fund for UNICEF, który dostarczy pomoc humanitarną dla ludności Ukrainy. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać działania tej organizacji i jej wysiłki w zakresie udzielania pomocy osobom potrzebującym. Visa podwoi również wartość wszystkich darowizn naszych pracowników (do kwoty 1 miliona dolarów) przekazywanych przez nich na rzecz UNICEF i Czerwonego Krzyża i przeznaczonych na pomoc dla Ukrainy. 

Visa podejmuje również natychmiastowe kroki w celu zapewnienia zgodności działań z obowiązującymi sankcjami i jest gotowa do wdrażania ewentualnych kolejnych sankcji, jeśli się pojawią.

Myślami jesteśmy z narodem ukraińskim i wszystkimi osobami dotkniętymi konfliktem. Mamy nadzieję, że wkrótce dojdzie do jego pokojowego rozwiązania.

Tag: Social Impact