About Visa

Czym tak naprawdę zajmuje się Visa?

Visa często jest postrzegana przez pryzmat kart płatniczych, lecz jest czymś znacznie więcej - zarządza dynamiczną siecią ludzi, partnerstw i produktów.

Grafika ilustracyjna - karta Visa

Visa specjalizuje się w technologiach płatniczych – ułatwia handel w ponad 200 krajach i terytoriach na świecie niezależnie od tego, czy dokonujecie zakupu, wysyłacie pieniądze do przyjaciela, czy jesteście częścią firmy przesyłającej pieniądze do innej firmy.

Poznajcie VisaNet

Od momentu powstania Visa w 1958 r., zajmujemy się ułatwianiem płatności pomiędzy konsumentami i przedsiębiorstwami. Dzięki nowym sposobom płacenia, przekształciliśmy się w globalną firmę, która jest zaufaną siłą napędową handlu, dostarczającą rozwiązania płatnicze dla każdego i wszędzie. Jesteśmy skoncentrowani na rozszerzaniu, udoskonalaniu i inwestowaniu w naszą sieć VisaNet, jednocześnie poszukując nowych sposobów oferowania produktów i usług oraz stania się pojedynczym punktem ułatwiania wszelkich transakcji płatniczych, zarówno w sieci Visa, jak i poza nią.

Dziś na całym świecie istnieje  istnieje 3,7 miliarda [1] instrumentów płatniczych Visa. O naszej skali działania może świadczyć fakt, że w ciągu 12 mięsiecy pomiędzy początkiem października 2019 roku, a końcem września 2020 dokonano ponad 209 miliardów płatności i transakcji cyfrowych z użyciem marki Visa [2], co stanowi ponad 11,6 bilionów USD obrotów [3] w płatnościach i wolumenie gotówki. Każda transakcja dokonana w sieci Visa stanowi pakiet danych, który przemieszcza się z prędkością światła w ramach dedykowanej sieć telekomunikacyjnej o długości ponad 16 mln km [4].  Więcej na temat tego jak działa sieć Visa można przeczytać we wpisie „Jak to możliwe, że mogę płacić kartami Visa w milionach miejsc?”

Jesteśmy tam, dokąd zmierzacie!

Visa ciągle obserwuje rynek i wprowadza nowe rozwiązania, takie jak Visa Mobile. Jest to metoda płacenia, która wychodzi naprzeciw potrzebie szybkiej i płynnej finalizacji zakupów online. Rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o wyeliminowaniu wszelkich kroków, które proces ten wydłużają, takich jak ręczne wprowadzanie danych z karty, obowiązek podania hasła oraz konieczność przeklikiwania przez kolejne okienka, kopiowania czy wklejania tekstu.

Jednak Visa Mobile to tylko przykład. Warto spojrzeć na to co robi Visa z nieco szerszej perspektywy. A zatem… co robi Visa?

Ułatwiamy bezpieczne, niezawodne i wygodne transakcje pomiędzy instytucjami finansowymi, handlowcami i konsumentami. Tradycyjnie określamy to mianem modelu „czterostronnego”. Wraz z rozwojem ekosystemu płatności, rozszerzyliśmy ten model o banki cyfrowe, portfele i szereg firm z branży technologii finansowych (fintech), rządów i organizacji pozarządowych. Świadczymy usługi przetwarzania transakcji (przede wszystkim autoryzację, rozliczenia i rozrachunki) dla naszych klientów będących instytucjami finansowymi i akceptantami za pośrednictwem VisaNet.

Wspieramy rozwój gospodarczy – sieć Visa łączy 3,6 miliarda rachunków, ponad 70 milionów punktów sprzedaży, dziesiątki tysięcy partnerów i rocznie obsługuje transakcje o wartości ponad 12,5 bilionów dolarów. W ostatnich pięciu latach Visa zainwestowała 9 miliardów dolarów w technologie, które będą kształtować przyszłość handlu poprzez stworzenie zróżnicowanego pakietu produktów, usług i korzyści.

Przyjmujemy otwarte, partnerskie podejście i staramy się zapewnić wartość poprzez umożliwienie dostępu do naszej globalnej sieci, w tym oferując nasze możliwości technologiczne za pośrednictwem interfejsów programowania aplikacji (API)[5]. Współpracujemy zarówno z tradycyjnymi, jak i wschodzącymi graczami w celu wprowadzania innowacji i rozszerzania ekosystemu płatności, umożliwiając im wykorzystanie zasobów naszej platformy w celu szybszego i bardziej efektywnego skalowania i rozwoju ich działalności. Tworzymy również bardziej integracyjny ekosystem z produktami, które mogą dotrzeć do osób, które nie korzystają z usług bankowych.

Przyspieszamy migrację do płatności cyfrowych i rozwijamy Visa, aby stała się „siecią sieci” [6], by umożliwić przepływ pieniędzy w sieci VisaNet i poza nią. Podejście Visa stwarza możliwości poprzez ułatwianie płatności między osobami (P2P), między przedsiębiorstwami a konsumentami (B2C), między przedsiębiorstwami (B2B), między przedsiębiorstwami a małymi przedsiębiorstwami (B2b) oraz między rządami a konsumentami (G2C).

Rozwijamy nowoczesne technologie, by ułatwić płatności każdemu. Naszymi autorskimi rozwiązaniami są wspomniana już wcześniej Visa Mobile, czy Visa Direct, wykorzystująca systemy przetwarzania płatności Visa, by realizować wygodne i bezpieczne płatności w czasie rzeczywistym[7]. Visa rozwija także inne rozwiązania, takie jak chociażby B2B Connect. Może ono zmienić sposób przekazywania środków w ramach płatności międzynarodowych poprzez zredukowanie liczby podmiotów pośredniczących, a tym samym dużego prawdopodobieństwa wydłużenia procesu całej transakcji.

A czym Visa nie jest? Oto kilka rzeczy, których nie robimy, choć czasem się nas o to "posądza".

  • Visa nie jest wydawcą kart. Tak to prawda!
  • Visa nie jest dostawcą kart.
  • Visa nie produkuje kart.
  • Visa nie jest bankiem.
  • Visa nie wydaje terminali.

Nasza wizja zakłada bycie najlepszym sposobem płacenia i otrzymywania płatności dla wszystkich na całym świecie. Rozbudowaliśmy naszą strategię, a marka Visa przekształciła się w „sieć dla innych sieci”, czyli platformę, która umożliwia przepływ pieniędzy w sieci Visa i poza nią.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o świecie płatności polecamy zacząć od dwuczęściowego słowniczka, który opublikowaliśmy na naszym blogu:

Karta płatnicza i płatności. Słownik, część 1: bezpieczeństwo

Karta płatnicza i płatności. Słownik, część 2: płatności cyfrowe

 

 

 

___________________________________________________________________________

[1], [2], [3], [6] Dane Visa 2021

[4] https://www.youtube.com/watch?v=lnz2gRPDzrA

[5] https://www.visa.pl/visa-everywhere/blog/bdp/2020/10/02/platnosci-cykliczne-w-1601638584725.html

[7] Rzeczywista dostępność środków zależy od otrzymującej instytucji finansowej, rodzaju konta, regionu oraz tego, czy transakcja jest krajowa czy transgraniczna.

Tag: About Visa