Innovation

Visa będzie obsługiwać waluty cyfrowe

Bezpośrednio akceptujemy płatności w USD Coin. Budowanie powiązań pomiędzy walutami tradycyjnymi a cyfrowymi sprawia, że w przyszłości transakcje w tych drugich będzie można rozliczać poprzez VisaNet

Visa będzie obsługiwać waluty cyfrowe

Kiedy Dee Hock zakładał Visa, kierował się wizją stworzenia pierwszego na świecie systemu wymiany wartości. Dzisiaj oznacza to, że Visa się przystosowuje się do obsługi nowych form pieniądza. Tym bardziej cieszymy się, że możemy podzielić się z Wami informacją o historycznym przełomie, jakiego dokonaliśmy w ramach naszych prac w obszarze walut cyfrowych. Za pośrednictwem blockchaina Ethereum Visa dokonała pierwszej transakcji rozliczeniowej w USD Coin (USDC), regulowanym stablecoinie opartym o amerykańskiego dolara. Kryptoentuzjaści i specjaliści w dziedzinie płatności zdają sobie sprawę z doniosłości tego wydarzenia. Jest to też doskonała okazja do tego, aby przybliżyć szerszemu gronu czytelników temat cyfrowego pieniądza oraz to, jak to osiągnięcie wpłynie na przyszłość całego systemu płatniczego.

Zacznijmy jednak od wyjaśnienia tego, czym jest „transakcja rozliczeniowa”. Możemy myśleć o „rozliczeniu” jako o cichym bohaterze cyklu życia płatności. Jako posiadacze kart wszyscy znamy ten magiczny moment, jakim jest autoryzacja płatności: zbliżamy kartę do czytnika w kawiarni i nasza płatność jest zaakceptowana bez względu na walutę, kontynent czy strefę czasową! Ale jak to się dzieje, że pieniądze za cappuccino schodzą z naszego rachunku i odnajdują drogę do rachunku naszej lokalnej kawiarni? Na tym właśnie polega proces rozliczeniowy, a Visa znajduje się w jego centrum. To właśnie dzięki niemu płatności za wszystkie cappuccino kupione przez kogokolwiek i gdziekolwiek na świecie są ostatecznie zliczone, wymienione na właściwą walutę i przesłane do właściwych banków detalistów, które z kolei przekazują środki na rachunki bankowe właścicieli kawiarni na całym świecie.

Za pośrednictwem usług rozliczeniowych Visa codziennie dokonuje się rozliczenia i rozrachunku miliardów dolarów — w sposób bezpieczny, pewny i przewidywalny. Choć sami nie dostrzegamy tego procesu, ponieważ odbywa się on w tle, jest to system, którzy od dziesiątków lat służył zarówno tradycyjnemu sektorowi finansowemu, jak i konsumentom oraz właścicielom firm. Co jednak z fintechami i neo-bankami, które prowadzą działalność, posługując się walutami cyfrowymi, takimi jak Bitcoin, Ethereum, czy USDC? Weźmy na przykład Crypto.com, największego dostawcę usług z zakresu handlu i płatności kryptowalutami.

Jak zaznacza Kris Marszalek, CEO i współzałożyciel Crypto.com, dzięki jego platformie miliony konsumentów na świecie mogą udostępniać i korzystać z walut cyfrowych.

– Technologia stwarza możliwość sprawnego przesyłania pieniędzy klientów, dlatego właśnie ta infrastruktura finansowa została zbudowana w oparciu o walutę cyfrową. Firmy takie jak Visa, czyli mające zdolność bezpośredniego akceptowania i obsługi walut cyfrowych, pomagają dostawcom w tworzeniu rozwiązań, które zmaksymalizują korzyści płynące z ich wykorzystania – podkreśla Kris Marszalek.

Standardowy proces rozliczania płatności dokonywanych codziennie kartami Visa na Crypto.com wymaga od Crypto.com wymieniania swoich walut cyfrowych na akceptowany przez Visa tradycyjny pieniądz emitowany przez dany bank centralny. Wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami, czasem i komplikacjami. Wobec tego zaczęliśmy poszukiwać rozwiązań, które ułatwiłyby firmom kryptowalutowym współpracę z Visa i umożliwiły im prowadzenie swojego biznesu od początku do końca w walucie cyfrowej. W osiągnięciu tego celu wspierał nas nasz partner Anchorage, pierwsza instytucja, która otrzymała federalną licencję bankową na zarządzanie aktywami cyfrowymi. Przez 18 miesięcy nasze zespoły odpowiedzialne za infrastrukturę finansową, technologię i produkt, pracowały wspólnie nad połączeniem krytycznych systemów finansowych z depozytariuszami aktywów cyfrowych. Poniżej krótko opiszemy wam, gdzie nas to doprowadziło.

 

Zapisz się na newsletter bloga Visa

 

 

W poszukiwaniu właściwego aktywu

Na początku ważnym zadaniem było dla nas zidentyfikowanie pierwszego cyfrowego aktywa, które moglibyśmy oferować naszym klientom jako alternatywy dla tradycyjnej waluty rozliczeniowej. Poszukując odpowiedniego kandydata, braliśmy pod uwagę jego następujące właściwości:

  • Zapotrzebowanie. Rozliczeniem i otrzymywaniem jakich aktywów mogą być zainteresowani nasi klienci? Czy wokół tego aktywa istnieje prężny ekosystem i społeczność deweloperów?
  • Stabilność: Jak zmienna jest jego cena? Czy jego płynność jest wystarczająca do tego, aby wymienić cyfrowe aktywo na walutę i odwrotnie? Ile czasu zajmuje nabycie i zbycie cyfrowego aktywa? Jak to wpływa na proces rozliczeniowy?
  • Bezpieczeństwo: Czy aktywo posiada przejrzyste protokoły dla wymogów prawnych i regulacyjnych? Czy istnieją wiarygodni gracze i partnerzy obsługujący jego infrastrukturę? Czy ustanowiono przejrzyste zasady zarządzania aktywem? Czy istnieją w tym względzie poważne zagrożenia lub ryzyka?

USD Coin (USDC) spełnia wszystkie te kryteria. Wartość USDC pozostających w obiegu to niemal 10 miliardów dolarów, wokół tej cyfrowej waluty istnieje dobrze rozwinięta społeczność deweloperów, a także cieszy się ona coraz większym zainteresowaniem firm kryptowalutowych i instytucji finansowych. USDC i Centre Consortium (organ zarządzający USDC) konsekwentnie budują zaufanie do USDC, prowadząc przejrzystą politykę w zakresie wypełniania wymogów prawnych i regulacyjnych. Oprócz lawinowego wzrostu podaży i wykorzystania USDC obserwujemy także jego nowe zastosowania, w tym płatności transgraniczne B2B, rozliczanie transakcji handlowych i przekazy pieniężne.

Jeżeli ten temat Was zainteresował, więcej informacji na temat działań Visa związanych z walutami cyfrowymi znajdziecie w wywiadzie z Jakubem Grzechnikem, dyrektorem ds. rozwoju produktów w Europie Środkowo-Wschodniej, "Gdzie nas może doprowadzić cyfrowy pieniądz?" oraz artykule „Cyfrowa waluta banku centralnego a przyszłość płatności – nowy raport”.

Budowanie pomostu między pieniądzem cyfrowym i tradycyjnym

Po wybraniu USDC jako aktywa dla naszego projektu pilotażowego zabraliśmy się za unowocześnianie infrastruktury. Było to konieczne, aby móc powiązać kluczowe komponenty walut cyfrowych z operacjami finansowymi Visa. Przez ostatnie kilka miesięcy ciężko pracowaliśmy nad umożliwieniem szeregu kluczowych funkcji, takich jak:

  • uzgadnianie sald rachunków i wymiana stablecoinów takich jak USDC;
  • zintegrowanie systemów finansowych Visa z Anchorage działającego jako agent Visa ds. rozliczania aktywów cyfrowych;
  • nowe zestawienie rozliczenia Visa obejmujące zobowiązania rozliczeniowe wraz z publicznymi adresami blockchain, umożliwiające zarządzanie rachunkami kryptoportfelom/wydawcom.

Po miesiącach oczekiwania i szczegółowego planowania dokonaliśmy w tym miesiącu pierwszej udanej transakcji rozliczeniowej — Crypto.com przesłało USDC na adres Ethereum przypisany do Visa w Anchorage. To mały krok dla platformy rozliczeniowej Visa, ale wielki skok dla zintegrowania walut cyfrowych i tradycyjnych. Mamy nadzieję, że po dalszych testach oraz rozmowach z klientami, partnerami i przedstawicielami regulatora, jeszcze w tym roku będziemy mogli udostępnić tę funkcję innym wydawcom.

To dopiero początek

Praca, jaką wykonaliśmy w obszarze stablecoinów, ma potencjalnie dalekosiężne skutki, ponieważ stwarza podstawy do wspierania walut cyfrowych banków centralnych (CBDC), kiedy te już staną się dostępne. Banki centralne coraz chętniej podejmują działania w tym obszarze – według badań BIS aż 80% z nich deklaruje prowadzenie prac związanych z CBDC[1]. Będziemy wspierać te inicjatywy, aby umożliwić ich zintegrowanie z istniejącym ekosystemem płatności.

Visa dąży do połączenia świata za pomocą najbardziej innowacyjnej, niezawodnej i bezpiecznej sieci płatności cyfrowych — wciąż poszerzamy zasięg tej sieci poprzez połączenie jej z publicznymi blockchainami i nowymi rodzajami pieniądza. Jesteśmy dumni z naszych dotychczasowych dokonań i z niecierpliwością czekamy na to, co przyniesie przyszłość.

 

Przejdź na stronę główną bloga Visa

 

_______________________________________________

[1] BIS Papers No 107, “Impending arrival – a sequel to the survey on central bank digital currency,” styczeń 2020 r. Link

Tag: Payment technology Tag: Digital commerce Tag: Payment trends