Rozwiązania pomagające zaspokoić przyszłe potrzeby w zakresie przepływu środków pieniężnych

Visa Direct1 to sieć, która może pomóc instytucjom finansowym w transferach pieniężnych w reżimie 24/7/365 do miliardów punktów końcowych w ponad 180 krajach i 160 walutach.