3-D Secure

3-D Secure to globalny standard uwierzytelniania transakcji online w czasie rzeczywistym.

Więcej danych. Inteligentniejsze uwierzytelnianie.

Rozbudowany protokół 3-D Secure 2.0 obejmuje liczne ulepszenia w porównaniu z wersją 1.0, w tym:

Illustration of two tablets with dollar sign on the screen and a watch with a dollar sign on its face.
Illustration of a magnifying glass viewing the magnified text '10X'.
Illustration of a shopping cart.
Woman about to click the buy now button on a giant mobile phone.

Dlaczego jest to ważne

Rozpowszechnienie połączonych urządzeń ułatwiło konsumentom kupowanie towarów i usług, jednak wraz z nim pojawiły się nowe wyzwania, zwłaszcza w obszarze walki z oszustwami oraz zapewniania płynnego przechodzenia do płatności.
Illustration of a blue circle with the text '3.5T' in the center.
Illustration of a blue circle with the text '1.2B' in the center.
Illustration of a blue circle with the text '62%' in the center.

Lepsze możliwości zapobiegania oszustwom


Przejście na 3-D Secure 2.0

Illustration of a finger poised to click a shopping cart button on a mobile phone.
Woman looking a computer monitor.

Aby dowiedzieć się więcej o 3-D Secure, skontaktuj się ze swoim opiekunem konta lub wyślij nam wiadomość e-mail