• Wydajniejsza siła robocza, lepsza przewaga konkurencyjna.
    To lepsza norma.

    Visa Direct umożliwia korzystanie z rozwiązań do szybszych wypłat zarobków, aby ułatwić przyciąganie i zatrzymywanie pracowników.

84 percent
68 percent
84 percentRozpocznij z Visa Direct

Zwiększ zadowolenie pracowników dzięki rozwiązaniu dostępu do zarobków Visa Direct.
Znajdź dostawcę rozwiązania