• Szybkie wypłaty wynagrodzeń dla Twoich pracowników

    Visa Direct umożliwia korzystanie z rozwiązań do szybszych wypłat wynagrodzeń

84 percent
68 percent
84 percentÍcone lupa de pesquisa

Rozpocznij z Visa Direct

Zwiększ zadowolenie pracowników dzięki rozwiązaniu dostępu do zarobków Visa Direct.