Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą
„Loteria Visa z okazji Zimowych Igrzysk Olimpijskich”