Znajdź partnera Visa Direct

Partnerzy Visa Direct mogą pomóc w szybkim i skutecznym uruchomieniu rozwiązania do transferów pieniężnych. Skontaktuj się z Visa, aby znaleźć partnera odpowiedniego do Twoich potrzeb.
Informacje o dostawcach rozwiązań są podane dla wygody i wyłącznie w celach informacyjnych, mogą one nie obejmować wszystkich dostawców rozwiązań Visa Direct i są oparte na informacjach dostarczanych przez każdego z dostawców rozwiązań. Visa nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość tych informacji. Wszystkie nazwy marek i logo są własnością ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie do celów identyfikacyjnych i nie oznaczają rekomendacji produktu.