• Zmieniamy mobilność miejską

    Co roku ludzie na całym świecie wydają miliardy na swoje codzienne podróże z domu do pracy lub szkoły, czy też w celach rozrywkowych. Często płacą za przejazdy gotówką albo korzystają z kart miejskich. Rozwiązania Visa pozwalają uprościć podróż, dzięki czemu podmioty odpowiedzialne za transport publiczny, a także prywatne firmy, zyskują możliwość obniżenia swoich kosztów operacyjnych, a przemieszczanie się w mieście staje się łatwiejsze.


Placeholder