Polska będzie pierwszym krajem na świecie, który osiągnie 100% akceptacji dla transakcji zbliżeniowych

28/01/2019

Press Release Image
  • Wg danych Visa już ponad 99,9% terminali płatniczych używanych w Polsce obsługuje płatności zbliżeniowe.[1]
  • Udział płatności zbliżeniowych przy użyciu polskich kart w ogólnej liczbie transakcji bezgotówkowych dokonywanych w punktach sprzedaży na terenie naszego kraju zbliżył się do poziomu 85%.[2]

Warszawa, 28 stycznia 2019 r. – Płatności zbliżeniowe – realizowane z wykorzystaniem kart płatniczych, smartfonów czy urządzeń ubieralnych – to już stały element zwyczajów zakupowych wielu Polaków. Coraz częściej płacimy w ten sposób zarówno za większe zakupy, jak i za wiele drobnych rzeczy każdego dnia. Popularyzacja płatności zbliżeniowych jest trendem obserwowanym na wielu rynkach, ale Polska i pozostałe kraje Europy Środkowo-Wschodniej (Czechy, Słowacja, Węgry) przodują pod tym względem na świecie (wszystkie te państwa zajmują miejsca w globalnej czołowej szóstce pod względem popularności płatności zbliżeniowych). Jednocześnie dane Europejskiego Banku Centralnego plasują Polskę w ścisłej czołówce krajów o najniższym udziale transakcji oszukańczych w całym obszarze SEPA.[3]

„Zgodnie z misją Visa od wielu lat aktywnie wspieramy w Polsce rozwój handlu cyfrowego, w tym płatności zbliżeniowych. W tym celu blisko współpracujemy z Fundacją Polska Bezgotówkowa, agentami rozliczeniowymi i detalistami, wypracowujemy pilatożowe programy w ramach Inkubatora Innowacji Visa oraz prowadzimy kampanie informacyjno-promocyjne, zachęcając konsumentów do płatności zbliżeniowych. W najbliższych tygodniach Polska stanie się pierwszym krajem na świecie, w którym zbliżeniowo będzie można zapłacić w każdym fizycznym punkcie sprzedaży” – mówi Jakub Kiwior, dyrektor generalny Visa w Polsce i na Węgrzech.

Fundacja Polska Bezgotówkowa, której współzałożycielem jest Visa, wspiera rozwój sieci akceptacji w Polsce. W ramach prowadzonego Programu Polska Bezgotówkowa, Fundacja oferuje przedsiębiorcom możliwość skorzystania ze wsparcia polegającego na pokryciu kosztów związanych z otrzymaniem terminala oraz kosztów obsługi płatności bezgotówkowych przez okres 12 miesięcy[4]. Równolegle przez cały czas trwania Programu Fundacja prowadzi intensywne działania informacyjno-edukacyjne kierowane do przedsiębiorców i posiadaczy kart. Visa wnosi do Programu Polska Bezgotówkowa wiedzę ekspercką, doświadczenie oraz wkład finansowy. Wyniki badania zrealizowanego w ramach Inkubatora Innowacji Visa w Warszawie, dotyczącego barier we wprowadzaniu terminali płatniczych u mikroprzedsiębiorców, pomogły Fundacji Polska Bezgotówkowa w pracach nad strategią marketingową Programu.

Wcześniej Visa stworzyła i wdrożyła w Polsce, wyjątkowy w skali europejskiej, ogólnorynkowy program „Kartą Visa zapłacisz wszędzie”, który w latach 2010-2015 przyczynił się do podwojenia liczby terminali w Polsce. W rezultacie Polacy mogą dokonywać płatności bezgotówkowych, w tym zbliżeniowych, w większej liczbie punktów handlowo-usługowych. Już dziś wielu konsumentów nie wyobraża sobie codziennego funkcjonowania bez płacenia zbliżeniowo za zakupy czy usługi. Jak pokazują wyniki raportu Digital Payments Study 2017 przygotowanego na zlecenie Visa[5], 86% polskich konsumentów dokonało płatności zbliżeniowej (wzrost o 5 p.p. w ciągu 12 miesięcy).

Co ważne, wprowadzenie płatności zbliżeniowych otworzyło drogę dla płatności mobilnych. Wyniki ww. badania pokazują, że już niemal 90% polskich konsumentów spośród tych, którzy dokonali płatności zbliżeniowej, sądzi, że w ciągu trzech lat zapłaci smartfonem.

„Płatności zbliżeniowe otworzyły Polaków na nowe, innowacyjne metody płacenia. Kolejnym etapem będzie upowszechnienie się płatności mobilnych, które już teraz zyskują coraz większe uznanie konsumentów” – mówi Jakub Kiwior, Visa. „W Visa nieustannie pracujemy nad tym, aby nowoczesne płatności cyfrowe były szybkie, wygodne i bezpieczne dla użytkowników w dowolnym miejscu. Kluczowa w tym procesie jest tokenizacja, która zapewnia łatwy, szeroki i bezpieczny dostęp do nowoczesnych rozwiązań płatniczych – zarówno tych już obecnych na rynku, jak i tych, które zostaną wdrożone w przyszłości” – dodaje Jakub Kiwior.

Visa współpracuje z samorządami w zakresie rozwoju obrotu bezgotówkowego w polskich miastach, z sukcesami zachęcając samorządowców do zastąpienia tradycyjnych biletów komunikacji miejskiej płatnościami cyfrowymi, w tym w szczególności innowacyjnymi, efektywnymi kosztowo, a także ekologicznymi rozwiązaniami typu „smart payments”. Bilet zastępuje tutaj opłata kartą zbliżeniową lub smartfonem w kasowniku zainstalowanym w autobusie czy tramwaju, który jest jednocześnie terminalem płatniczym. Nowoczesne systemy poboru opłat w postaci bezgotówkowej za przejazd komunikacją miejską wdrożono już m.in. we Wrocławiu i Bydgoszczy, a programy pilotażowe trwają w Gdańsku i Łodzi.

W ostatnim czasie warszawski Inkubator Innowacji Visa przedstawił pilotażowe rozwiązania na rzecz zintegrowanych płatności w transporcie publicznym oraz stref płatnego parkowania. Koncepcja następnej generacji płatności cyfrowych dla transportu publicznego jest oparta w całości na rozwiązaniach mobilnych, dostosowana do taryf biletowych pay-as-you-go i będzie testowana w Łodzi od 2019 r. Natomiast aplikacje parkingowe usprawniające opłacanie postoju kartą płatniczą w strefie parkowania będą testowane w Krakowie.

[1], [2] Dane Visa pochodzące od agentów rozliczeniowych, grudzień 2018 r.

[3] Piąty raport dotyczący transakcji oszukańczych kartami, Europejski Bank Centralny, wrzesień 2018 r.

[4] https://polskabezgotowkowa.pl/#faq

[5] Badanie Digital Payments Study zostało zrealizowane na zlecenie Visa przez agencję Populus w okresie czerwiec-lipiec 2017 r. w 22 europejskich krajach: Austrii, Belgii, Bułgarii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Izraelu, Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Słowacji, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Liczebność próby: 42 308 konsumentów, średnio ok. 2 tys. na kraj.