Inkubator Innowacji Visa przedstawia nowe sposoby płatności w transporcie

20/11/2018

Press Release Image
  • Inkubator Innowacji Visa w Warszawie, który rozpoczął swoją działalność w zeszłym roku, kontynuuje działania na rzecz rozwoju gospodarki cyfrowej w Polsce. Zespół opracował koncepcje rozwiązań usprawniających funkcjonowanie transportu publicznego oraz stref płatnego parkowania.
  • Koncepcja następnej generacji płatności cyfrowych dla transportu publicznego jest oparta w całości na rozwiązaniach mobilnych, dostosowana do taryf biletowych pay-as-you-go i będzie testowana w Łodzi od 2019 r.
  • Aplikacje parkingowe usprawniające znajdywanie i opłacanie postoju w strefie parkowania testowane będą w Krakowie.


Warszawa 20 listopada 2018 r. – Otwarty w zeszłym roku Inkubator Innowacji Visa w Warszawie, jest miejscem, w którym spotykają się przedstawiciele banków, agentów rozliczeniowych oraz innych partnerów Visa, w celu wypracowywania innowacyjnych i gotowych do wdrożenia rozwiązań. Celem uczestników kolejnej edycji Inkubatora Innowacji Visa było stworzenie systemu zintegrowanych płatności w transporcie publicznym oraz inteligentnych rozwiązań parkingowych. Właśnie zakończyły się prace koncepcyjne dla obydwu projektów, a ich rezultatem są rozwiązania, które zostaną przetestowane na rynku w formie pilotażowej. System nowych płatności w transporcie publicznym niedługo będzie testowany w Łodzi, z kolei inteligentne strefy parkowania zostały opracowane dla Krakowa. Eksperci Inkubatora zapowiadają, że obydwa modele mogą posłużyć jako prototyp także dla innych miast.

Model biletowy w transporcie publicznym dostosowano do taryfy biletowej typu pay-as-you-go (tzw. taryfa przystankowa). Umożliwia ona płatność w formie zagregowanej, za wszystkie faktycznie przebyte przejazdy. Tym samym nie jest wymagane posiadanie biletów papierowych.

Podczas prac nad systemem płatności w komunikacji miejskiej eksperci Inkubatora sprawdzili oczekiwania mieszkańców Łodzi dotyczące opracowywanych rozwiązań.

By dowiedzieć się, które elementy w komunikacji miejskiej według mieszkańców w największym stopniu wymagają poprawy, przeprowadziliśmy z nimi serię pogłębionych wywiadów. Mieszkańcy zwracali uwagę przede wszystkim na rozbudowaną procedurę konieczną do przejścia przy wyrobieniu nowego nośnika na bilet długookresowy oraz problematyczne rozliczanie krótkich przejazdów. Pracowaliśmy nad rozwiązaniem, które takie problemy rozwiąże. Teraz nadszedł czas na rozpoczęcie wdrożenia pilotażowego, które zweryfikuje nasze prace – mówi Igor Zacharjasz z Inkubatora Innowacji Visa.

Zaletą systemu opracowanego we współpracy z MPK - Łódź jest m.in. brak kosztów związanych z wydrukiem, transportem oraz całą logistyką konieczną do dystrybucji biletów papierowych. Co więcej, stworzona aplikacja została zaprojektowana w oparciu o funkcjonalności zidentyfikowane jako niezbędne dla pasażerów, dzięki czemu jest intuicyjna w użyciu. Jest to następna generacja płatności za usługi transportu publicznego, oparta w całości o rozwiązania mobilne.

Drugie rozwiązanie opracowane przez zespół Inkubatora Innowacji Visa pokazuje, jak mogą wyglądać parkingi przyszłości. Koncepcja inteligentnych parkingów opracowana została na przykładzie stref płatnego parkowania w Krakowie. Eksperci Inkubatora Innowacji Visa ponownie zapytali o zdanie mieszkańców Krakowa:

Kierowcy, z którymi rozmawialiśmy, zwracali uwagę na dodatkowe obciążenia związane z parkowaniem, takie jak brak możliwości zapłacenia kartą płatniczą, czy konieczność przewidzenia długości postoju, w celu uiszczenia adekwatnej opłaty. W opracowanej przez nas koncepcji aplikacja parkingowa połączona jest z konkretnym samochodem i w sposób intuicyjny komunikuje się z jego kierowcą – wyjaśnia Maciej Maciejewski, reprezentujący Inkubator Innowacji Visa.

Koncepcja zakłada, że po pozostawieniu pojazdu aplikacja liczy czas od rozpoczęcia parkowania, a kierowca otrzymuje powiadomienia zwrotne o długości i koszcie postoju. Aplikacja wysyła także powiadomienia przypominające o wyłączeniu parkowania, gromadzi dane o liczbie postojów i umożliwia sumaryczne opłacanie parkowania. Jak podkreślają eksperci Inkubatora, opracowana technologia umożliwia wdrożenie różnych modeli parkingowych, dostosowanych do potrzeb danego miasta.

Aplikacje parkingowe mogą na przykład szacować koszt postoju jeszcze przed jego rozpoczęciem, dzięki czemu użytkownicy będą mogli sprawdzić czy korzystniejszy jest dla nich przejazd samochodem czy komunikacją miejską. Wszystko zależy od podmiotu wdrażającego parkingowe rozwiązania i tego na jaką skalę planuje on takie rozwiązanie zaimplementować – dodaje Maciejewski.

Jakub Kiwior, dyrektor generalny Visa w Polsce i na Węgrzech, podsumowując działania Inkubatora Innowacji Visa, powiedział:

Polacy są otwarci na innowacje, a Polska jest liderem na rynku płatności zbliżeniowych w Europie. Dlatego ważne jest, by nowoczesne i bezpieczne płatności bezgotówkowe były możliwe do zrealizowania w codziennych sytuacjach, takich jak przejazd autobusem czy samochodem.

Przedstawiciele Inkubatora Innowacji Visa zapowiadają, że wypracowane przez nich narzędzia mogą zostać udostępnione wszystkim zainteresowanym podmiotom.

O Inkubatorze Innowacji Visa

Inkubator Innowacji Visa inkubuje projekty sprzyjające rozwojowi gospodarki cyfrowej w Polsce. Zespół projektowy tworzą stali eksperci Inkubatora oraz eksperci oddelegowani przez banki (wydawców kart Visa) i agentów rozliczeniowych do poszczególnych projektów. Inkubator Innowacji Visa jest przestrzenią, w której interdyscyplinarne zespoły wspólnie pracują nad otwartymi i rynkowymi standardami, które są następnie udostępniane wszystkim zainteresowanym podmiotom. Do tej pory eksperci Inkubatora pracowali nad sposobami upowszechniania płatności kartą płatniczą wśród mikroprzedsiębiorców i koncepcją e-paragonu. Warszawski Inkubator Innowacji Visa jest częścią międzynarodowej sieci inkubatorów Visa.