Nowi partnerzy w ekosystemie tokenizacji Visa – większe bezpieczeństwo płatności i ograniczone skutki wycieku danych

22/10/2018

Press Release Image

Do grona podmiotów korzystających z systemu Visa Token Service dołączyło 20 nowych partnerów. Pomogą oni rozpowszechnić tokenizację wśród tysięcy obsługiwanych przez nich detalistów i milionów konsumentów na całym świecie

Warszawa, 22 października 2018 r. – Visa Inc. (NYSE:V) ogłasza komercyjne rozszerzenie systemu Visa Token Service dla podmiotów wnioskujących o wydanie tokenów w transakcjach typu Credential-on-File (COF). Jest to ważny krok na dalszej drodze do zabezpieczenia płatności konsumentów w handlu cyfrowym.

Do grona podmiotów korzystających z systemu dołączyli następujący agenci rozliczeniowi oraz partnerzy technologiczni: Adyen, AsiaPay, Braintree, Checkout.com, Cherri Tech, CyberSource, Elavon, Ezidebit, eWAY, Fit-Pay, Giesecke & Devrient, PayPal, Payscout, Rambus, SafeCharge, SecureCo, Square, Stripe, Worldpay i YellowPepper. Firmy te mogą lub wkrótce będą mogły dokonywać tokenizacji kart Visa, wykonując cyfrowe płatności typu Credential-on-File w imieniu detalistów oraz klientów.

System Visa Token Service zbudowano w oparciu o EMVCo Payment Tokenization Standard. Oferuje on kolejną warstwę zabezpieczeń. W miejsce danych wrażliwych posiadaczy kart, na przykład osobistych numerów kont, numeru karty czy daty jej ważności, wprowadzono cyfrowy identyfikator (tzw. „token”). Jest on unikalny dla detalisty lub partnera oferującego bramki płatnicze dla agentów rozliczeniowych. Token można wykorzystywać wykonując płatności bez ujawniania bardziej wrażliwych danych posiadacza karty. Oprócz zagwarantowania wyższego poziomu bezpieczeństwa, rozwiązanie to posiada także dodatkowe zalety. Jeśli dane karty staną się nieaktualne lub dostaną się w niepowołane ręce, mogą zostać w łatwy i prosty sposób zaktualizowane przez działającą w tle instytucję finansową. Pozwala to konsumentom i detalistom uniknąć problemów.

„Dzisiaj w gronie podmiotów korzystających z systemu Visa Token Service powitaliśmy 20 nowych partnerów. Pomogą nam oni rozpowszechnić tokenizację wśród tysięcy detalistów i milionów klientów na całym świecie. W ten sposób, dla naszych detalistów i partnerów otwierają się niezwykłe możliwości dalszego rozwijania i innowacyjnego podejścia do płatności cyfrowych” – powiedział Ansar Ansari, wiceprezes Visa odpowiedzialny za produkty do płatności cyfrowych. „Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa transakcji cyfrowych należy do naszych głównych priorytetów. Współpracując z Visa, nasi partnerzy pomogą nam zabezpieczyć dane posiadaczy kart i podnieść poziom bezpieczeństwa płatności cyfrowych. W ten sposób wspólnie sprawimy, że korzystanie przez konsumentów z rozwiązań w obszarze e-commerce będzie odbywać się w sposób bezproblemowy”.

„Cieszymy się, że w ekosystemie płatności, Adyen jest jednym z pierwszych agentów rozliczeniowych z rozwiązaniami dedykowanymi dla rynku, który będzie obsługiwać system Visa Token Service i może zaoferować to rozwiązanie detalistom działającym na całym świecie” – powiedział Kamran Zaki, prezes Adyen w Ameryce Północnej. „Oprócz podniesienia poziomu bezpieczeństwa, dzięki tokenom sieci Visa tworzonym za pośrednictwem Adyen nasi detaliści korzystający z rozwiązania Card on File będą mogli ograniczyć poziom przymusowej rezygnacji klientów i poprawić wskaźniki autoryzacji bez dodatkowych działań z ich strony”.

„Worldpay niezmiennie dąży do ochrony integralności każdej transakcji, a omawiane rozwiązanie daje się znakomicie zintegrować z naszymi własnymi produktami z zakresu bezpieczeństwa i tokenizacji” – powiedział Asif Ramji, Chief Product Officer w Worldpay. „Blisko współpracujemy z takimi firmami jak Visa tworząc rozwiązania na skalę globalną, które będą dostępne dla każdego detalisty. Dzięki tego rodzaju rozwiązaniom sprawiamy, iż mogą oni zapewnić swoim klientom wysoki poziom satysfakcji ze świadczonych usług. Co istotne, nasi partnerzy detaliczni korzystający z systemu Visa Token Service będą mogli zacząć chronić dane swoich klientów nie czekając na indywidualną certyfikację i pozwolenia”.

„Integracja systemu Visa Token Service z CyberSource Token Management Service to ważny krok w realizowaniu naszej misji. Umożliwia ona klientom tworzenie nowych rodzajów interakcji w obszarze handlu e-commerce, a także pogłębianie zaangażowania konsumentów w różnych kanałach” – powiedział Andre Machicao, wiceprezes w CyberSource, firmie stworzonej przez Visa. „Integracja tych usług niesie ze sobą znaczny potencjał i stwarza dla detalistów dodatkowe korzyści. Wynikają one z uproszczonego dostępu do przyszłych udoskonaleń systemu Visa Token Service – szczególnie w obszarze zarządzania cyklem życia danych uwierzytelniających. W przypadku zgubienia, kradzieży lub wygaśnięcia okresu ważności karty, dynamiczne aktualizacje danych uwierzytelniających pomogą naszym klientom zadbać o wyższą jakość świadczonych usług i zwiększyć poziom konwersji”.

Od wprowadzenia Visa Token Service w 2014 roku, do platformy tokenowej Visa dołączyło ponad 60 globalnych podmiotów wnioskujących o wydawanie tokenów, działających na 40 rynkach – w tym producenci urządzeń mobilnych i ubieralnych, portfele wydawców, detaliści prowadzący sprzedaż w Internecie, dostawcy usług płatniczych i agenci rozliczeniowi. Obecnie do systemu dołącza 20 nowych detalistów, dostawców bramek płatniczych dla agentów rozliczeniowych oraz podmiotów wnioskujących o wydawanie tokenów. Pozwoli to rozpowszechnić rozwiązanie na całym świecie i wspiera dążenie Visa do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody płatności mobilnych zarówno w obszarze tradycyjnego sektora e-commerce, jak i transakcji o opartych o rozwiązanie Card on File.