Warunki usługi Visa Solution

WAŻNE: PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE WARUNKI USŁUGI VISA SOLUTION ("WARUNKI"). REJESTRUJĄC SIĘ W USŁUDZE VISA SOLUTION LUB AKTYWUJĄC KARTĘ W USŁUDZE VISA SOLUTION, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE ROZUMIE I AKCEPTUJE WSZYSTKIE NINIEJSZE WARUNKI. NINIEJSZE WARUNKI ZASTĘPUJĄ WSZYSTKIE DOTYCHCZASOWE WARUNKI DOTYCZĄCE VISA SOLUTION.

Obsługa klienta Visa