Informacja o polityce Visa w zakresie plików cookie

Data wejścia w życie: 28/04/2023

Przewodnik w zakresie plików cookie oraz innych technologii

  • Pliki cookie

Są to niewielkie pliki tekstowe, które witryny internetowe wysyłają do komputera lub innego urządzenia podłączonego do Internetu w celu identyfikacji przeglądarki lub przechowania informacji bądź ustawień w przeglądarce. Pliki cookie pozwalają nam rozpoznać użytkownika po jego powrocie na naszą stronę. Pomagają nam zapewnić spersonalizowaną obsługę klienta i umożliwiają wykrywanie pewnych oszustw.

Wewnętrzne pliki cookie umieszczane są przez firmę Visa lub w inny sposób generowane przez domenę odwiedzaną bezpośrednio, na przykład platformę mediów społecznościowych. Są to pliki wykorzystywane przez firmę Visa, które obejmują wszelkie niezbędne pliki cookie odpowiedzialne za obsługę podstawowych funkcji naszych witryn internetowych i aplikacji.

Zewnętrzne pliki cookie śą natomiast zamieszczane przez inne firmy, w tym przez dostawców usług. Są to także pliki cookie platform mediów społecznościowych i zewnętrznych agencji reklamowych. Pliki cookie zamieszczane przez strony trzecie (zewnętrzne pliki cookie) mogą być odczytywane przez te strony trzecie, gdy odwiedzają Państwo inne strony w sieci reklamowej. Pozwala to na utworzenie Państwa profilu zachowania w Internecie, dzięki czemu strona trzecia może dostarczać Państwu dostosowane reklamy swoich wszystkich klientów.

  • Znaczniki pikselowe i sygnalizatory WWW

Znaczniki pikselowe (nazywane również sygnałami nawigacyjnymi w sieci Web) to miniaturowe obrazy graficzne i małe elementy kodu umieszczane na stronach internetowych, w reklamach lub naszych wiadomościach e-mail, które pozwalają nam stwierdzić, czy wykonali Państwo określone działanie. Po wejściu na nasze strony lub otwarciu wiadomości e-mail znaczniki informują nas o tym. Narzędzia te pozwalają nam mierzyć reakcje użytkowników na nasze informacje oraz udoskonalać nasze witryny i promocje.

  • Dzienniki serwera

Zapisywanie aktywności w naszych witrynach internetowych za pomocą dzienników serwera. Inne rodzaje dzienników zbierają podobne informacje od naszych aplikacji. Te dzienniki gromadzą informacje o urządzeniu, z którego uzyskiwany jest dostęp do naszej witryny internetowej, o typie systemu operacyjnego, przeglądarki, o domenie i innych ustawieniach systemowych, a także języku używanym przez system oraz kraju i strefie czasowej, w której znajduje się urządzenie. Nasze dzienniki rejestrują również adres IP urządzenia, które jest używane do łączenia się z Internetem. Adres IP jest niepowtarzalnym identyfikatorem urządzenia, dzięki któremu możliwa jest komunikacja pomiędzy urządzeniami w Internecie. Możemy również zbierać informacje na temat odwiedzanej witryny internetowej przed wejściem na witrynę Visa i witryny odwiedzanej po opuszczeniu naszej witryny.