Program ujawniania luk w zabezpieczeniach Visa

Cyberbezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie dla Visa, dlatego chcemy ułatwić wymianę informacji na temat potencjalnych luk w zabezpieczeniach, ustanowić zasady testowania luk i zapewnić bezpieczną przystań dla osób, które przestrzegają tych zasad.

Wprowadzenie

W Visa cyberbezpieczeństwo jest podstawą naszych wartości. Jeśli posiadasz informacje dotyczące potencjalnych luk w zabezpieczeniach produktów, usług, witryn internetowych lub aplikacji Visa, prosimy o kontakt. Opracowaliśmy niniejszy Program ujawniania luk w zabezpieczeniach, aby ułatwić wymianę informacji na temat potencjalnych luk w zabezpieczeniach, ustanowić zasady testowania luk w zabezpieczeniach oraz zapewnić bezpieczną przystań dla osób, które przestrzegają tych zasad.

Oczekiwania

Zasady programu

Bezpieczna przystań

Zgłoś lukę w zabezpieczeniach

Visa korzysta z usługi HackerOne w celu selekcji i weryfikacji zgłoszeń o lukach w zabezpieczeniach ujawnianych w sposób odpowiedzialny. Prosimy o przesłanie zgłoszenia.